مقالات و آیین نامه

مراحل اخذ تاییدیه اتش نشانی در اخذ جواز

مراحل اخذ تاییدیه اتش نشانی در اخذ جواز

<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="../../../../">مهندسان شهر:</a></p> <p style="text-align: justify;">مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><a href="../../../" style="color: #000000;">اخذ تاییدیه آتش نشانی</a></strong></span> مراحل بسیار زیادی دارد. امروز میخواهیم با تعریف و مراحل آن آشنا شویم.</p> <p style="text-align: justify;">همانطور که می&zwnj;دانید نهادهای متفاوتی در فرآیند<span style="color: #000000;"><strong><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86" style="color: #000000;"> صدور مجوز ساخت یا پروانه بنا</a></strong></span> دخیل می&zwnj;باشند. یکی از این مراجع تاثیرگذار که در راستای ارتقای ایمنی ساختمان گام برمی&zwnj;دارد <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2035/ تاییدیه-اتش-نشانی-در-مرحله-پایانکار---ضوابط-آتش-نشانی-نظام-مهندسی"><span style="color: #000000;"><strong>&ldquo;سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی&rdquo; </strong></span></a>است که از طریق <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2088/ لیست-شرکت-های-مشاور-آتش-نشانی-تهران">شرکت&zwnj;های وندور لیست سازمان آتش نشانی</a> اقدام به این مهم می&zwnj;نماید.</p> <p style="text-align: justify;">جهت <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2035/ تاییدیه-اتش-نشانی-در-مرحله-پایانکار---ضوابط-آتش-نشانی-نظام-مهندسی">اخذ تاییدیه آتش&zwnj;نشانی</a> و روند دریافت این تاییدیه از سازمان آتش نشانی و یا سازمان نظام مهندسی برای ساختمان، ابتدا باید تشکیل پرونده و هماهنگی امور اداری پرونده پروژه در سازمان آتش نشانی با اخذ وکالت کاری از کارفرما و یا نماینده قانونی ایشان انجام شود.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>در&nbsp;<a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2035/ تاییدیه-اتش-نشانی-در-مرحله-پایانکار---ضوابط-آتش-نشانی-نظام-مهندسی" style="color: #000000;">تاییدیه سازمان آتش&zwnj;نشانی</a></strong></span> می&zwnj;بایست قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم&zwnj;های اعلام حریق و اطفای حریق را به مدت دو سال با یکی از <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2088/ لیست-شرکت-های-مشاور-آتش-نشانی-تهران">شرکت&zwnj;های وندور لیست سامان آتش&zwnj;نشانی</a> و مورد تایید سازمان آتش&zwnj;نشانی منعقد نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">با توجه به بخشنامه سازمان آتش نشانی که در تاریخ 95/11/23 صادر گردید، از این تاریخ به بعد تمامی ساختمان های 4 طبقه روی همکف یا همان 5 سقف از کف زمین با هر تعداد واحد، ملزم به رعایت نمودن و اجرای سیستم اعلام حریق می باشند.</p> <p style="text-align: justify;">از جمله مواردی که احتمالا در طی روند اخذ این تاییدیه از سازمان آتشنشانی می بایست انجام شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ol> <li style="text-align: justify;">طراحی و محاسبات سیستم اعلام و اطفای حریق و ارائه نقشه های مربوطه و تصحیح شماتیک جانمایی</li> <li style="text-align: justify;">طراحی سیستم هایی نظیر فشار مثبت دهلیز پلکان ها،تهویه پارکینگ ها،سیستم پمپاژ و مخازن، شبکه برق اضطراری&nbsp;و &hellip;</li> <li style="text-align: justify;">طراحی و انتخاب نوع خاموش کننده های دستی متناسب، تابلوهای هشدار و &hellip;</li> </ol> <p style="text-align: justify;">بناها و ساختمان&zwnj;هایی که اقدام به اخذ تاییدیه سازمان آتش&zwnj;نشانی می&zwnj;نمایند، می&zwnj;بایست قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم&zwnj;های اعلام حریق و اطفای حریق را به مدت دو سال با یکی از شرکت&zwnj;های وندور لیست سامان آتش&zwnj;نشانی و مورد تایید سازمان آتش&zwnj;نشانی منعقد نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">معمولا در روند اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی (آتش نشانی تهران، آتشنشانی اصفهان، مشهد شیراز و &hellip;) می بایست در جلسات فنی و حل اختلاف سازمان آتش نشانی به عنوان نماینده کارفرما شرکت نمود تا در حین اجرای پروژه بتوان مشکلات و چالش های ایمنی و آتشنشانی پروژه را برطرف نمود.</p> <p style="text-align: justify;">تاییدیه آتشنشانی ساختمان مانند صدور شناسنامه و هویت می باشد. رعایت دقیق قوانین و مقررات ایمنی و ضوابط آتشنشانی در ساختمان ها منجر به دریافت تاییدیه آتش نشانی می شود. جهت صدور تاییدیه آتش نشانی&nbsp;ایمنی ساختمان (معماری، سیستم های اعلام حریق، اطفاء حریق و سایر سیستم هایی مورد نیاز ساختمان) انجام و توسط بازرسی سازمان آتشنشانی تایید می گردد.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:22px;"><span style="color:#c0392b;">مشاوره و دریافت تاییدیه آتش&zwnj;نشانی</span></span></p> <p style="text-align: justify;">روال کار پس از توضیحات اولیه، با آماده&zwnj;سازی مدارک مورد نیاز و ارائه&zwnj;ی وکالتنامه از سوی کارفرما به مشاور آتش&zwnj;نشانی آغاز می&zwnj;شود. مراحل اخذ تاییدیه به صورت زیر است:</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 1</p> <p style="text-align: justify;">تشکیل پرونده&zwnj;ی آتش&zwnj;نشانی</p> <p style="text-align: justify;">سیستم اعلام و اطفاء حریق طراحی شده و نقشه کشی آن انجام می&zwnj;گیرد.</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 2</p> <p style="text-align: justify;">ارائه&zwnj;ی نقشه&zwnj;ها و طراحی&zwnj;های انجام شده به سازمان آتش&zwnj;نشانی جهت اخذ تاییدیه&zwnj;ی نقشه</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 3</p> <p style="text-align: justify;">ارائه&zwnj;ی نکات و ضوابط معماری به کارفرما</p> <p style="text-align: justify;">برگزاری جلسه&zwnj;ی توجیهی برای پیمانکاران اعلام و اطفاء حریق پروژه</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 4</p> <p style="text-align: justify;">نظارت مستمر مشاور بر روند اجرای پروژه و برطرف کردن نواقص احتمالی</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 5</p> <p style="text-align: justify;">تست و تحویل پروژه در صورت عدم وجود نواقص</p> <p style="text-align: justify;">نظارت نهایی بر اجرای صحیح قوانین معماری</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 6</p> <p style="text-align: justify;">تجهیزات اعلام و اطفاء حریق با مصالح پوشانده شده و معماری ساختمان نهایی می&zwnj;گردد.</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 7</p> <p style="text-align: justify;">نظارت مشاور بر خرید و نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق</p> <p style="text-align: justify;">تهیه&zwnj;ی مدارک برای اخذ نوبت بازدید از سازمان آتش&zwnj;نشانی</p> <p style="text-align: justify;">تنظیم محضری قرارداد نگهداری و تعمیرات، با شرکت مورد تایید سازمان</p> <p style="text-align: justify;">مرحله 8</p> <p style="text-align: justify;">پیگیری تست خشک شرکت و پس از آن اقدامات لازم جهت بازدید نوبت دوم از سوی سازمان آتش&zwnj;نشانی</p> <p style="text-align: justify;">در نهایت پس از طی مراحل فوق، تاییدیه نهایی سیستم اعلام و اطفاء حریق صادر می&zwnj;گردد. دریافت این تاییدیه&zwnj;ها برای <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c">اخذ پایان کار</a> ساختمان&zwnj;ها جزو قوانین قطعی شهرداری استان&zwnj;ها محسوب می&zwnj;شود و کاملا ضروری است. شهرداری تهران پس از آتش&zwnj;سوزی&zwnj;های بزرگ عزم راسخ دارد با نظارتی جدی و سرسختانه، روند اخذ تاییدیه از آتش&zwnj;نشانی و تجهیز ساختمان&zwnj;ها به سیستم&zwnj;های اعلام حریق را پیگیری و نظارت کند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

تاییدیه اتش نشانی در مرحله پایانکار + ضوابط آتش نشانی نظام مهندسی

تاییدیه اتش نشانی در مرحله پایانکار + ضوابط آتش نشانی نظام مهندسی

<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="../../../../">مهندسان شهر:</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">سازمان آتش نشانی با توجه به وظایف تعریف شده در حوزه &quot; معاونت حفاظت و پیشگیری &quot; و همچنین براساس مطالعات خود در زمینه نظارت و کنترل ساختمان ها در برابر حریق و حوادث و روش های نوین در جهت دستیابی به ایمنی از حریق در اماکن و تأسیسات شهری ، قوانینی را در خصوص ایمنی ساختمان ها تهیه و تدوین و در سطح کشور اجرا می نماید . این قوانین تحت عنوان پیوست ایمنی ساختمان منتشر می گردد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">سازمان آتش نشانی با توجه به وظایف تعریف شده در حوزه &quot; معاونت حفاظت و پیشگیری &quot; و همچنین براساس مطالعات خود در زمینه نظارت و کنترل ساختمان ها در برابر حریق و حوادث و روش های نوین در جهت دستیابی به ایمنی از حریق در اماکن و تأسیسات شهری ، قوانینی را در خصوص ایمنی ساختمان ها تهیه و تدوین و در سطح کشور اجرا می نماید . این قوانین تحت عنوان پیوست ایمنی ساختمان منتشر می گردد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2035/%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1---%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c">تأییدیه آتش نشانی</a> توسط <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2088/ لیست-شرکت-های-مشاور-آتش-نشانی-تهران">شرکت های مشاور آتش نشانی</a> که مورد تأیید سازمان آتش نشانی باشند ، صادر می گردد و مالک جهت <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/اخذ-گواهی-پایان-کار-ساختمانی">اخذ گواهی پایان&zwnj;کار</a> که پیش نیاز صدور سند مالکیت است ، به این تأییدیه نیاز دارد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">مدارک جهت استعلام آتش نشانی جهت اخذ پایان کار</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1. حضور مالک با کارت شناسایی یا وکیل قانونی با وکالت نامه</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2. اصل و کپی سند مالکیت </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3. نامه شهرداری منطقه </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4. فیش پرداختی عوارض ایمنی </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">5. </span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%">CD</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"> نقشه های معماری</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">6. دو سری نقشه معماری ممهور به مهر شهرداری منطقه در قطع </span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%">A3</span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">طراحی سیستم اطفاء و اعلام حریق طبق ضوابط</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">پیش از <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">صدور جواز ساختمانی</a>&nbsp;، چنانچه ساختمان مشمول رعایت <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2035/ تاییدیه-اتش-نشانی-در-مرحله-پایانکار---ضوابط-آتش-نشانی-نظام-مهندسی">ضوابط آتش نشانی</a> باشد ، نقشه های چهار رشته با رعایت <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2071/ ضوابط-طراحی-معماری">ضوابط طراحی</a>&nbsp;بررسی و مورد تأیید قرار می گیرد که یکی از آن ها &quot;آتش نشانی&quot; است .</span></span></span></b><b> </b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بنابراین کلیه نقشه ها با ضوابط خاص طبق تعداد طبقات ، مساحت ساختمان ، کاربری و ... بازبینی می شوند و در صورت بروز مشکل عدم تأیید و مرجوع می شوند . پس از تأیید نقشه ها ، پروژه وارد مرحله <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">صدور پروانه</a> می شود که یک دستورالعمل به آن پیوست شده و مالک متعهد به اجرای آن است . سپس نقشه های معرف سیستم اطفا و اعلام حریق توسط کارشناسان مربوطه تهیه و در پرونده پس از تأیید قرار می گیرند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ساختمان ها بسته به وسعت و کاربری نیاز به پیش بینی سیستم های ایمنی مانند اطفا و اعلام حریق و سیستم تهویه دود و ... ، تجهیزات لازم همچون اسپرینکلر ، درب های دود بند در راهروها و ... ، کانال کشی های لازم جهت تهویه و داکت فشار مثبت دارند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="آتش نشانی" src="/Uploads/Content/20210529-12051338.jpg" style="width: 300px; height: 158px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">سازمان آتش نشانی پس از اتمام عملیات ساختمانی مجددا ساختمان را بررسی می نماید و چنانچه مطابق با پیوست ها و ضوابط مربوطه باشد ، مجوز را صادر می کند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">گاهی براساس شرایط خاص پروژه نیاز به تأیید آتش نشانی است تا گواهی <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c">پایان کار موقت</a> برای ساختمان صادر شود . در این حالت سازمان آتش نشانی تأییدیه ایمنی موقت یک ساله را به شهرداری ارسال می کند . در زمان مقرر چنانچه مواردی که موجب عدم تأیید دائم بودند ، رفع شوند ،تأییدیه دائم را سازمان آتش نشانی گواهی می کند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">اکنون برای آگاه شدن از ضوابط آتش نشانی گروه مهندسان شهر شما را به خواندن ادامه مقاله و<a href="https://www.mohandesan.org/fa/Article/Details/187"> <span style="background:lightgrey"><span style="color:#c00000">دانلود فایل ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری</span></span></a> دعوت می نماید .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210529-12050146.jpg" style="width: 300px; height: 300px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">به دلیل رشد روزافزون جمعیت و افزایش تراکم در توده های ساختمانی ، سازمان های مرتبط با ایمنی و ساخت و ساز ، ضوابطی را تدوین نموده و ملاک عمل قرار دادند تا بدین وسیله کنترل و نظارت بر اجرای استاندارد ها سهل گردد . از این رو در پروژه هایی که نیاز باشد (طبق ویژگی های زمین و ساختمان) ، شهرداری پرونده را به سازمان آتش نشانی ارجاع می دهد و صدور پروانه ساخت منوط به رعایت قوانین آتش نشانی و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2036/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2">تأیید سازمان آتش نشانی</a> می شود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">از این رو نکات زیر به طور خلاصه روش طراحی بر اساس دستورالعمل آتش نشانی شهر تهران را بیان می کند:</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1. اگر ساختمان بیش از 5 طبقه مسکونی باشد ، شامل الزام رعایت ضوابط آتش نشانی می شود.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2. اگر ساختمانی تعداد طبقات آن 6 یا بیشتر باشد و ارتفاع کف آخرین طبقه مسکونی از تراز </span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%">0.00</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-+ ، بیش از 23 متر ارتفاع داشته باشد ، نیاز به تعبیه پله فرار به غیر از پلکان اصلی ساختمان می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3.در صورتی که ساختمان 6 طبقه باشد اما ارتفاع 23 متر باشد و از این ارتفاع تجاوز نکند ، دیگر نیازی به پله فرار نیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4. در صورت طراحی پله فرار ، هر دو دستگاه پله باید از پایین ترین طبقه تا بالاترین طبقه امکان دسترسی به طبقات را فراهم کنند.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">5. فاصله درب های ورودی پلکان های اصلی و فرار از یکدیگر ، بایستی برابر با نصف بزرگترین قطر بنای ساخته شده یا 23 متر باشد ؛ هر کدام بیشتر بود . در شرایطی که فاصله از نصف قطر بیشتر ولی از 23 متر کم تر باشد ، در مواردی با اندکی ارفاق تا 21 متر هم قابل قبول خواهد بود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">6. درب باکس پله در تمام طبقات به سمت داخل باکس پله و در طبقه تخلیه ( که معمولا همکف است ) رو به بیرون باز می شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">7. در شرایطی که ساختمان به لحاظ تردد جزء ساختمان های متوسط یا پرتردد قرار گیرد و پله فرار نداشته باشد ، حتما تحت ضوابط ویژه اطفاء و اعلام حریق قرار می گیرد و نیازمند جانمایی و اجرای اسپرینکلر (افشانک) و دتکتور حرارتی و دود به غیر از جعبه آتش نشانی که در مشاعات هر طبقه تعبیه گردیده ، می باشد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">8. جهت اجرای مورد بالا ، نیاز به یک منبع ذخیره آب بوده که با توجه به میزان تردد و مساحت بنا پاسخگوی ظرفیت ساختمان باشد و در طراحی معماری در قسمت تأسیسات و موتورخانه در نظر داشتن این موارد مهم است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">9. برای جعبه آتش نشانی علاوه بر کپسول نیاز به شلنگ بوده که به دوخط لوله تر و خشک که تر از منبع آب داخل ساختمان و خشک از شیر انتظار موجود در نمای ساختمان یا دیوار حیاط رو به کوچه تغذیه می گردند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">10. فاصله اسپرینکلر ها از هم حداقل 2.80 و حداکثر 4 متر می باشد . همچنین فاصله این افشانک ها از دیوار فضای موجود حداقل 1 و حداکثر 2.20 متر مدنظر می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">11. در پارکینگ ها وجود اسپرینکلر بر سر هر ماشین و رعایت بند قبل الزامیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">12. در محل هایی مانند راهرو مشاعات طبقات که در ارتباط با چاله آسانسور است ، به دلیل جلوگیری از ریزش آب افشانک ها داخل چاله ، از تعبیه اسپرینکلر خودداری می شود . در این قسمت لوازم دستی ضروری مقابله با آتش در جعبه آتش نشانی بایستی در دسترس باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">13. در برخی موارد در ساختمان های با تردد متوسط یا بالا ، تعبیه محل استقرار ماشین آتش نشانی در حیاط الزامیست که نیازمند فضایی با عرض 6 و طول 10 متر می باشد . عرض مسیر ماشین آتش نشانی بایستی 6 متر درنظر گرفته شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">14. در طراحی مشاعاتی نظیر استخر ، سالن ورزش ، سالن اجتماعات و امثالهم ، تعبیه درب خروج اضطراری علاوه بر در ورودی اصلی الزامیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">15. در پارکینگ ها و مکان هایی که مجهز به سیستم شبکه بارنده خودکار هستند ، فاصله دو پلکان خروج استثنائاً می تواند یک سوم بزرگترین قطر در نظر گرفته شود. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به کاربری</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ساختمان باید از جایگاه سوخت (پمپ بنزین ، پمپ گاز و گازوئیل ) 7 متر فاصله داشته باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ساختمان های با کاربری سینما ، سالن اجتماعات ، مسجد و سایر مکان های پرجمعیت نباید در کنار جایگاه های سوخت ساخته شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;- ساختمان های نزدیک جایگاه سوخت تا 2 طبقه می توانند فعالیت داشته باشند ؛ در صورت اضافه هر طبقه بیش از حد گفته شده ، دو راه حل وجود دارد :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">الف) عقب نشینی 3 متری به ازای هر طبقه</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ب) دیوار رو به جایگاه سوخت کاملا صلب بدون هیچ گونه راه نفوذ و دارای مقاومت 7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط ارتفاع ساختمان ها (تعدا طبقات روی پیلوت) و و عرض ترافیکی گذرهای اطراف پلاک</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ارتفاع ساختمان ها (تعداد طبقات ) و عرض گذر مجاور با توجه به حداقل های جدول زیر بایستی تعیین شوند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <table align="right" class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt"> <tbody> <tr style="height:44.5pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:44.5pt" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">حداکثر ارتفاع ساختمان</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:44.5pt" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">عرض معبر مجاور</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2 طبقه </span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">کم تر از 6 متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3 طبقه</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">6 متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4 طبقه</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">8 متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">5 طبقه</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">10 متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">6 طبقه</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">12 تا 22 متر(بن بست)</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بدون محدودیت</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">12 متر و بیشتر ( بن باز)</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بدون محدودیت</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:231.05pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="308"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">22 متر و بیشتر (بن بست)</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط مسیر خروج و امداد و نجات و دستگاه پله اضطراری</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- راه های خروج و مسیر امدادرسانی در ساختمان ها باید طوری تعبیه شوند که علاوه بر هدایت مردم به مکان امن در آتش سوزی ، در هنگام وقوع زلزله نیز امکان امدادرسانی را فراهم نماید .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- فاصله دسترسی خودرو امدادی از معبر مجاور تا ساختمان نباید بیش از 10 متر باشد . در غیر این صورت باید شرایط ویژه ورود خودرو آتش نشانی به اخل مجموعه در نظر گرفته شود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در شرایط مورد فوق ، مسیری با عرض و درب ورودی 6 متر برای ماشین آتش نشانی و تعبیه محدوده استقرار حداقل 10*10 مترمربع الزامیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- جهت دسترسی ماشین آلات آتش نشانی طراحی سردر با ارتفاع کم تر از 4.50 متر مجاز نمی باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- درب ها می توانند لولایی یا کشویی باشند ؛ اما به هر حال به گونه ای باشند که یک نفر بتواند به تنهایی آن را باز کند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در ساختمان های 30 متری یا 9 طبقه باید پلکان اصلی به عنوان پله اضطراری در نظر گرفته شود ؛ به طوری که باکس پله از آسانسور و پیش ورودی واحد ها تفکیک شده باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- &nbsp;ساختمان های 3 طبقه 8 واحدی ، 4 طبقه 6 واحدی ، 5 طبقه 3 واحدی و ساختمان های 6 طبقه به بالا در صورتی که حتی 1 واحد یا بیشتر داشته باشند ، مورد بالا در آن ها الزامیست.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- دیواره های راه پله اضطراری باید به جزء پنجره هایی که به فضای باز می رسند ، هیچ راهی به بیرون نداشته و&nbsp; دارای در و دودبند اتوماتیک باشد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- سیستم روشنایی اضطراری 12 ولت در راه پله ها تعبیه شود و در آن ها از رله اتوماتیک استفاده شود. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در مسیر راه پله ها باید مسیر خروج با علامت مشخص شود . این راهنما باید به صورت نوری و در ارتفاع 180 سانتی متری از کف قرار گیرد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در ساختمان هایی که با ساختمان های معمولی به هر گونه ای متفاوت هستند ، نظر کارشناس آتش نشانی ملاک عمل و در اولویت می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در فضاهای پر تجمع عمومی تعداد و عرض خروجی ها طبق جدول زیر مدنظر است:</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <table align="right" class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt"> <tbody> <tr style="height:43.55pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:43.55pt" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">تعداد خروجی</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:43.55pt" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">تعداد افراد در هر خروجی</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:43.55pt" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">عرض خروجی</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:43.55pt" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">تعداد کل افراد</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1 تا 50</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">80 سانتی متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1 تا 50</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">51 تا 110</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">90 سانتی متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">51 تا 500</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">111 تا 170 </span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">100 سانتی متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">501 تا 1000</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">171 تا 220</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">110 سانتی متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1001 تا 2000</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">5</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">221 تا 240</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">120 سانتی متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2001 تا 4000</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">6</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">241 تا 260</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">130 سانتی متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4001 تا 7000</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:75.15pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="100"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">7</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:147.65pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="197"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">261 تا 280</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:4.0cm; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="151"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">140 سانتی متر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:125.9pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="168"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">7001 تا 11000</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- برای ظرفیت بیش از 100 نفر ، سینما ها ، هتل ها ، بیمارستان ها باید علاوه بر پله اصلی از راه پله استفاده نمایند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در ساختمان هایی با کاربری چندگانه مثلا تجاری ، مسکونی و اداری ، راه پله های اصلی برای تصرف مسکونی بایستی جدا از راه پله سایر بخش ها باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- دسترسی به زیرمین و انبار تجاری از انتهای این قسمت ها ممنوع بوده و بایستی راه پله عمومی مستقل این امکان را فراهم کند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- چنانچه بار متصرف تمام طبقات یا بخشی از آن ها بین 500 تا 1000 نفر باشد ، حداقل سه راه خروج مجزا و دور از هم لازم است . اگر بار بیش از 1000 نفر باشد ، حداقل 4 راه خروج مستقل و با فاصله از یکدیگر بایستی پیش بینی گردد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- برای موارد تکمیلی طراحی پلکان به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط پلکان خروج</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- آن دسته از پلکان های داخلی که به عنوان مسیر خروج محسوب می شوند ، باید به صورت دوربند و با ساختار 2 ساعت مقاوم حریق ساخته شوند .</span></span></span></b><br /> <b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پلکانهای خروج باید به صورت رفت و برگشت اجرا شود</span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.5pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;iransans&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:#282828">.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در صورت وجود پله اختلاف سطح فاصله آن تا پلکان اصلی باید حداقل اندازه عرض در ورودی پلکان باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نصب کنتور برق و گاز داخل دهلیز پلکان مجاز نمی باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای پلکان به هم چسبیده در صورتی مورد تأیید است که طول مسیر پیمایش طبق ضوابط تأمین شده و این مسیر با مصالح غیرسوختنی 2 ساعت مقاوم در برابر حریق کاملا از مابقی فضاها تفکیک شده باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای پله های مارپیچ و قوسی تنها با رعایت مفاد بندهای 3-1-4-4-6 و 3-1-4-4-7 مبحث سوم مقررات ملی مجاز می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- آسانسور ، پله برقی و پیاده رو های متحرک جزء مسیرهای خروج محسوب نمی شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای دهلیز پلکان تا بام و ساخت خرپشته الزامیست.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- طراحی هر گونه کاربری و در زیرپله ها و در داخل فضای پلکان و مسیرهای خروج مجاز نمی باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">شرایط پلکان خارجی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پلکانی که بیش از یک طرف باز باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- سطح باز حداقل یکی از اضلاع پلکان که رو به فضای باز است ، باید بیش از 50% مساحت آن باشد . اجرای این بند در مورداضلاع بزرگتر پلکان الزامی نیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پلکان خارجی مرتفع تر از 11 متر باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که هنگام فرار موجب وحشت ساکنین نشود . به این منظور ساخت جان پناه حداقل 120 سانتی متری بدون امکان دید الزامیست . در پلکان های کم تر از 11 متر استفاده از حفاظ 75 سانتی متری با قابلیت دید بلامانع است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- مسقف بودن پلکان های خارجی برای مصون بودن از نزولات آسمانی الزامیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ابعاد پلکان فرار به شرح جدول زیر است :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <table align="right" class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt"> <tbody> <tr style="height:34.2pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:173.2pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:34.2pt" width="231"> <p dir="RTL" style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:148.8pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:34.2pt" width="198"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ساختمان کوچک</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:140.1pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:34.2pt" width="187"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ساختمان استاندارد</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.3pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:173.2pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.3pt" width="231"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">عرض قابل قبول پله</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:148.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.3pt" width="198"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">450 میلیمتر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:140.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.3pt" width="187"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">560 میلیمتر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.0pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:173.2pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.0pt" width="231"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ارتفاع پله</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:148.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.0pt" width="198"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">300 میلیمتر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:140.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.0pt" width="187"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">230 میلیمتر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27.7pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:173.2pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.7pt" width="231"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">عرض پاخور پله</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:148.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.7pt" width="198"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">150 میلیمتر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:140.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.7pt" width="187"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">230 میلیمتر</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27.4pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:173.2pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.4pt" width="231"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">جنس پاخور پله</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:148.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.4pt" width="198"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">فلزی</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:140.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.4pt" width="187"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مصالح جامد می تواند حفره حفره باشد </span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27.8pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:173.2pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.8pt" width="231"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">دسترسی از طریق پنجره</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:148.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.8pt" width="198"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مجاز</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:140.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.8pt" width="187"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مجاز</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.2pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt; width:173.2pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.2pt" width="231"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">دسترسی از طریق لولائی</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:148.8pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.2pt" width="198"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مجاز</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt; width:140.1pt; border-top:none; border-left:solid windowtext 1.0pt; border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.2pt" width="187"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مجاز</span></span></b></span></span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">منظور از ساختمان کوچک ، ساختمان با ظرفیت پلکان کم تر از 10 نفر در هر طبقه است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">منظور از ساختمان استاندارد ، ساختمان با ظرفیت پلکان حداکثر 20 نفر در هر طبقه است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ابعاد و اندازه های مربوط به پله ها</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای نرده پلکان به ارتفاع 75 تا 100 سانتی متر در پلکان داخلی الزامی است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای نرده استاندارد حداقل 110 سانتی متر در پلکان خارجی با ارتفاع بیش از 11 متر ، پشت بام ها و پرتگاه ها و نیز شبکه بندی ایمن در بدنه نرده الزامی است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- هر راه پله باید حداقل 110 سانتی متر عرض مفید داشته ؛ مگر آنکه مجموع متصرفین تمام ساختمان کمتر از 50 نفر باشد که در آن صورت می تواند تا 90 سانتی متر تقلیل یابد . همچنین رعایت ارتفاع سرگیری حداقل 205 سانتی متر الزامی و بین 2 پاگرد متوالی فاصله 370 سانتی متر بایستی در نظر گرفته شود. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نرده های حفاظتی در تمام دست انداز ها به صورت عمودی و با فاصله مناسبی که یک کره به قطر 10 سانتی متر نتواند از آن عبور کند ، تعبیه شوند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ارتفاع مجاز هر پله بین 10 تا 18 سانتی متر است و کف پاخور حداقل 28 سانتی متر و حداکثر 2% شیب دارد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">دودبند کردن پلکان داخلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- طبق مقررات جدید مبحث سوم ، هر جا الزام به دودبند و دور بند کردن پلکان باشد ، با یکی از روش های زیر اجرا می شود :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">الف) استفاده از پیش ورودی با تهویه طبیعی : در این روش باید حداقل عرض پیش ورودی در مسیر پیمایش 180 سانتی متر باشد . این عرض نباید کمتر از عرض کریدور و یا در ورودی منتهی به آن (هر کدام بیشتر است) در نظر گرفته شود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ب) استفاده از بالکن با تهویه طبیعی : در این روش از بالکن برای ارتباط پلکان داخلی با واحد ها استفاده می شود که در این صورت نصب جان پناه و رعایت فاصله 3 متر از هر طرف با ساختار دیوار مقاوم حریق تا در ورودی بالکن به پیش ورودی الزامی است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ج) استفاده از پیش ورودی با تهویه مکانیکی : دراین حالت حداقل عرض پیش ورودی 110 سانتی متر و فاصله در ورودی واحد به پیش ورودی تا محفظه تهویه مکانیکی حداقل 180 سانتی متر باشد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط آسانسور</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- چاه آسانسور باید با ساختار 2 ساعت مقاوم در برابر حریق کاملا دوربندی و از سایر قسمت ها تفکیک شود. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نصب آسانسور در داخل دهلیز پلکان و یا مرکز راه پله مجاز نیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- حداقل ابعاد چاه آسانسور 150*150 سانتی متر می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در چاه آسانسور نباید داخل موتورخانه قرار بگیرد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- چاه آسانسور باید روی زیربنا و فونداسیون قرار گیرد . چنانچه زیر چاهک آسانسور فضای خالی وجود داشت ، یک ستون ضربه گیر با قدرت ایستایی 5000 نیوتن بر مترمربع پیش بینی شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- برای موتورخانه ی آسانسور باید یک اتاق موتورخانه در نظر گرفته شود و یک دریچه به ابعاد 80*60 سانتی مترمربع در دیواره کناری آن یا زیر کف موتورخانه قرار گیرد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ایجاد هر گونه روزنه یا درب به داخل موتورخانه آسانسور به جزء مورد قبلی ممنوع است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در تمام طبقات قابل دسترسی با آسانسور باید لابی آسانسور طراحی شود و دارای ساختار 1 ساعت مقاوم حریق و کاملا دودبند باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- آسانسور اجرایی باید از نوع اتوماتیک تلسکوپی دو درب و مجهزبه سیستم نجات اضطراری باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای آسانسور یا آسانسورهای ویژه تخلیه ساکنین و انجام عملیات آتش نشانی در ساختمان های بلند مرتبه الزامی است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در خصوص ساختمان های کم تر از 23 متر ، سازمان مسئول با توجه به شرایط و براساس کد ها و استانداردهای بین المللی ، می تواند اجرای آسانسورهای مذکور را ضروری کند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در ساختمان های بلند لابی آسانسور باید ظرفیت 50% متصرفینی که آسانسور درآن قسمت به آن خدمت رسانی می کند را داشته باشد . ظرفیت به ازای هر فرد 0.28 متر مربع است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط پارکینگ</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در صورتی که اختلاف سطح پایین ترین کف ساخته شده تا تراز متوسط زمین بیش از 9 متر و یا مساحت کل پارکینگ بیش از 9300 مترمربع باشد ، پارکینگ باید به دو منطقه دود جدا از هم تقسیم و هر کدام دارای حداقل دو مسیر خروج و مجهز به سیستم تهویه و کنترل دود باشد . مطابق این بند راه دوم به طور استثناء آسانسور یا پله برقی باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در صورتی که مساحت پارکینگ بیش از 2000 مترمربع باشد ، فضای پارکینگ باید توسط دیوارهای مانع حریق حوزه بندی گردد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پلکان در پارکینگ های بسته باید دارای تمهیدات دودبند و دوربند باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پارکینگ های با ارتفاع بیش از 4 طبقه باید با جداکننده های 2 ساعت مقاوم حریق و در غیر این صورت با جداکننده های 1 ساعت مقاوم در برابر حریق ، از سایر قسمت های ساختمان و فضای باز جدا شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پارکینگ ها باید به سیستم کشف و اعلام حریق خودکار و دستی مجهز باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در صورت اتصال شبکه بارنده تأیید شده از طریق حسگر جریان آب به سامانه اعلام حریق ، نیازی به سیستم کشف و اعلام حرق خودکار نمی باشد . اما در هر حال وجود سامانه هشدار دستی الزامی است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تمام پارکینگ های بسته با هر تعداد طبقه و مساحت باید دارای حداقل 2 راه خروج باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در پارکینگ های با ظرفیت بیش از 24 ماشین ، حداقل 2 رمپ با عرض 3.5 متر یا یک رمپ 5 متری باید لحاظ گردد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در پارکینگ های با ظرفیت کمتر از 24 ماشین ، یک رمپ با عرض 3.5 متر کافی است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در ایستگاه مشترک آسانسور ، راه پله و پارکینگ استفاده از درب اتوماتیک لازم الاجراست تا مانع بالا رفتن دود شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- مسیر تمام راه پله ها و دسترسی های عمودی و رمپ پارکینگ ها باید به تخلیه و خروجی همکف منتی شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط موتورخانه و تأسیسات</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- موتورخانه باید بیرون از زیر بنا و دارای دسترسی به فضای باز باشد . در صورت نبود شرایط برای درب مستقیم به حیاط و ... حداقل پنجره مناسب داشته باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- موتورخانه نباید کنار چاه آسانسور ، سالن اجتماعات و راه پله تعبیه شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- برای لوله ها ، کابل ها و دودکش ها ، داکت مناسب در نظر گرفته شود تا در فضای موتورخانه آسیب نبینند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- برای موتورخانه یک درب فلزی با آستانه در نظر گیرید .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- سیستم برقی باید از لوله های مخصوص یا به صورت توکار از موتورخانه عبور کند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- روشنایی های داخل فضای تأسیسات باید حتما حفاظ داشته باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- موتورخانه باید مجهز به راه خروج آب (کف شوی) و وسایل ایمنی و آتش نشانی باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط سیستم اعلام کننده حریق</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- برای ساختمان هایی که نیاز به راه دسترسی داشته باشند و ساختمان های صنعتی ، اداری ، انبار ها ، سینما ها ، مجتمع های تجاری ، سالن های اجتماعات درمانی و مراقبتی و سایر اماکن پرمخاطره نصب سیستم اعلام حریق ضروری است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- طراحی بر اساس استاندارد جهانی </span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%">EN54</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"> و </span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%">BS5839</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"> .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تأیید طرح قبل از اجرا توسط سازمان آتش نشانی ضروری است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در محدوده ورودی ساختمان حتما یک تابلو هشدار با ابعاد 30*40 سانتی متر با رنگ شبرنگ سبز در اطراف و نوشته های سغید روی زمینه آبی نصب کنید و اطلاع دهید که هنگام به صدا در آمدن آژیر اعلام حریق با خونسردی محل واحد خود را ترک کرده و از دستگاه های پله خارج شوند و به هیچ وجه از آسانسور استفاده نکنند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط نمای سنگ و شیشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- شیشه های مصرفی باید سکوریت باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در داخل واحدها پشت نما ، باید 82 سانتی متر جان پناه حتما لحاظ شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضخامت شیشه باید باتوجه به ابعاد شیشه انتخاب شود و برای محکم نگه داشتن شیشه در هر 6 متر یک ژوئن (حاشیه نگهدارنده) 2 سانتی متری استفاده شود. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-بعد از اجرای هر 3 متر سنگ در نمای ساختمان ، سنگ بعدی روی یک نیش دیگر قرار گرفته و اجرا شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- سنگ هایی که روی درپوش ها قرار می گیرند ، کاملا رولپلاک شوند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- شیشه ها کاملا محکم و باثبات نصب شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در محل تقاطع دو دیوار که با شیشه از هم جدا شده اند ، برای جلوگیری از نفوذ به فضای دیگر باید پشت نمای شیشه ای از مصالح ساختمانی استفاده شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- فضاهایی پشت نمای شیشه ای که از هم جدا هستند ، باید با مصالح ساختمانی صلب از یکدیگر جدا گردند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تمام اطراف پشت بام ، تراس ، راه پله و بالکن باید جان پناه داشته باشد . از نرده فلزی به فاصله 10 سانتی متر و یا مصالح بنایی استفاده شود . همچنین به کار بردن اشیاء برنده و شیشه در جان پناه مجاز نمی باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- سقف ساختمان های 6 طبقه به بالا باید موزاییک شود و ایزوگام و آسفالت در آن ها ممنوع است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط استخر</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- کلیه استخرها باید دارای دو دسترس خروج مستقل از یکدیگر با فاصله مناسب باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- استفاده از استخر به عنوان منبع ذخیره آب آتش نشانی مجاز نمی باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- دستگیره ممتد با قطر مناسب در اضلاع داخل استخر نصب شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تجهیز نمودن محیط استخر به حداقل 5 عدد جلیقه نجات الزامیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نصب طناب های مشخص کننده عمق استخر در فواصل 90 و 180 سانتی متر الزامیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- رعایت دقیق آئین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق در احداث و بهره برداری اماکن شنا و ورزش های آبی در خصوص استخر عمومی الزامیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- قابلیت تخلیه تمامی حجم آب مخزن باید با تمهیدات مناسب از جمله هدایت آن به آب های سطحی و یا آب های زیرزمین فراهم گردد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- موتورخانه و مشعل گرم کننده آب باید بیرون از محوطه استخر باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- باید در این مکان سیستم روشنایی اضطراری 12 ولت با رله اتوماتیک در نظر گیرید .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- محوطه استخر باید با در قفل دار سوئیچی از بقیه فضاها جدا شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- سیستم الکتریکی تا ارتفاع 2.20 متر 12 ولت و بالاتر از آن 220 ولت به کار رود . البته برای برق 220 ولت ، استفاده از کلید محافظ جان الزامیست.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در بالای دایو یا همان سکوی پرش تا شعاع 3متر ، نباید از برق 220 ولت استفاده شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- همه شیشه های به کار رفته در محوطه استخر و فضاهای جانبی آن باید سکوریت باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- کف استخر نباید از مصالح لغزنده و لیز باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- حرارت استخر باید به صورت حرارت مرکزی تغذیه شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="background:lightgrey"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#c00000">منبع : ضوابط ملاک عمل ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران</span></span></span></span></span></b><b> </b></span></span></span></span></span></p>

مدارک پیش نویس جهت صدور پروانه ساخت

مدارک پیش نویس جهت صدور پروانه ساخت

<p style="text-align: justify;">به گزارش <a href="../../../../">مهندسان شهر</a>:</p> <p style="text-align: justify;">اماده کردن پیش نویس در اخذ <a href="../../../">پروانه ساختمانی</a>:</p> <p style="text-align: justify;">بعد از پرداخت عوارض و دریافت تاییدیه پرداخت، حالا نوبت به تهیه مدارک پیش&zwnj;نویس می&zwnj;رسد. مالک باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و فرم درخواست ناظر را پر کند. بعد از تعیین ناظر برای ساختمان، مالک می&zwnj;بایست قراردادی بین خود و ناظر امضا کند. این قرارداد نیز باید به <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/21/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86">دفتر خدمات الکترونیک</a> برای برخورداری از سهمیه و تعهد رعایت موارد اصلاحی تحویل داده شود.</p> <p style="text-align: justify;">مدارک پیش&zwnj;نویس که شامل موارد زیر است، باید بعد از امضای قرارداد بین ناظر و مالک، توسط خود مالک تهیه و به <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/21/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86">دفتر خدمات الکترونیک</a> ارائه شود.</p> <p style="text-align: justify;">مدارک لازم جهت انجام پیش نویس</p> <p style="text-align: justify;">1/برگه تعهد تهیه <a href="../../../">نقشه های معماری</a>&nbsp;وکپی <a href="../../../">پروانه اشتغال</a> مهندس معمار ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس همچنین نقشه های فاز 2 در رشته معماری باید به نظام مهندسی ارسال شود که به صورت سیستمی است و وظیفه طراح آن رشته است. جز وظایف طراح و برگه گذار پروژه است)</p> <p style="text-align: justify;">2/برگه تعهد تهیه نقشه های محاسباتی وکپی<a href="../../../"> پروانه اشتغال</a> مهندس محاسب( پشت و رو با امضای مالک ومهندس &nbsp;همچنین نقشه های فاز 2 در رشته&nbsp; محاسبات باید به نظام مهندسی ارسال شود که به صورت سیستمی است و وظیفه طراح آن رشته است. جز وظایف طراح و برگه گذار پروژه است)</p> <p style="text-align: justify;">3/برگه تعهد تهیه نقشه های مکانیکی وکپی <span style="color: #000000;"><a href="../../../post/details/2037" style="color: #000000;">پروانه اشتغال</a> </span>مهندس مکانیک( پشت و رو با امضای مالک ومهندس همچنین نقشه های فاز 2 در رشته مکانیک باید به نظام مهندسی ارسال شود که به صورت سیستمی است و وظیفه طراح آن رشته است. جز وظایف طراح و برگه گذار پروژه است)</p> <p style="text-align: justify;">4/برگه تعهد تهیه نقشه های الکتریکی وکپی <span style="color: #000000;">پروانه اشتغال</span> مهندس برق ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس همچنین نقشه های فاز 2 در رشته برق باید به نظام مهندسی ارسال شود که به صورت سیستمی است و وظیفه طراح آن رشته است. جز وظایف طراح و برگه گذار پروژه است)</p> <p style="text-align: justify;">*لازم به ذکر است <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری">نقشه های فاز یک</a> باید به دفاتر خدمات الترونیک تحویل داده می&zwnj;شود ولی نقشه های فاز 2 در رشته باید به نظام مهندسی&nbsp;ارسال شود که به صورت سیستمی است و وظیفه طراح آن رشته است. *جز وظایف طراح و <a href="https://www.mohandesan.org/">برگه گذار</a> پروژه است*</p> <p style="text-align: justify;">5/برگه تعهد نظارت و کپی پروانه اشتغال مهندس ناظر ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )</p> <p style="text-align: justify;">6/برگه تعهد ژئوتکنیک وکپی پروانه اشتغال مهندس و دفترچه مکانیک خاک</p> <p style="text-align: justify;">7/انتخاب مجری(نقشه های فاز یک باید تحویل دفتر خدمات الکترونیک داده شود)</p> <p style="text-align: justify;">8/دوسری پرینت نقشه های معماری با مهر مهندس مربوطه(نقشه های فاز یک باید تحویل دفتر خدمات الکترونیک داده شود)</p> <p style="text-align: justify;">9/دوسری پرینت نقشه های سازه با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها و دفترچه محاسبات(نقشه های فاز یک باید تحویل دفتر خدمات الکترونیک داده شود)</p> <p style="text-align: justify;">10/دوسری پرینت نقشه های تاسیسات مکانیکی با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها(نقشه های فاز یک باید تحویل دفتر خدمات الکترونیک داده شود)</p> <p style="text-align: justify;">11/دوسری پرینت نقشه های تاسیسات برقی با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها(نقشه های فاز یک باید تحویل دفتر خدمات الکترونیک داده شود)</p> <p style="text-align: justify;">12/کلیه چک لیستها ( مبحث ۱۹ &ndash; زازله &ndash; بارگذاری &ndash; سازه نگهبان &ndash; مصرف بهینه آب &ndash; مشخصات فنی ساختمان &ndash; مصوبه۵۱۹ : کاربرگ شماره ۲-۳-۴)</p> <p style="text-align: justify;">13/تعهدات محضری مالک ( اصلاحی باذکر متراژ دقیق &ndash; حصار کشی &ndash;شبکه بارنده &ndash; گسل &ndash; املاک کمتر ۲۰۰ متر &ndash; اجرای نیلینگ)</p> <p style="text-align: justify;">14/فرم شناسنامه فنی پبش فروش واحد ها (گواهی و امضا توسط مالک ومهندس ناظر )</p> <p style="text-align: justify;">15/تایید کمیسیون نما برای پرونده هاای که بعد از ۰۱/۰۱/۹۳ تشکیل شده اند.</p> <p style="text-align: justify;">16/رای ماده۱۲ زمین های بایر</p> <p style="text-align: justify;">17/نامه اوقاف ( درصورت وقفی بودن ملک )</p> <p style="text-align: justify;">18/پرداخت عوارض نوسازی پسماند</p> <p style="text-align: justify;">19/گواهی پرداخت بیمه تامین اجتماعی</p> <p style="text-align: justify;">20/ثبت قرارداد مالک و ناظر</p> <p style="text-align: justify;">21/تعهد محضری ناظر مالک</p> <p style="text-align: justify;">22/گواهی امضاء فرم ناظر و مالک (پیوست )</p> <p style="text-align: justify;">23/تسویه حساب دفتر خدمات الکترونیک</p> <p style="text-align: justify;">24/فایل اسکن تمامی مدارک بالا با فرمت Tiff</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">بعد از دریافت این پروانه، چند نکته را مد نظر داشته باشید:</p> <p style="text-align: justify;">مدت اعتبار این پروانه ساختمانی تنها دو سال است.</p> <p style="text-align: justify;">اگر پروژه شما طی دو سال مدت زمان اعتبار پروانه ساختمان به اتمام نرسد، می&zwnj;بایست برای دریافت دوباره پروانه ساختمانی&zwnj;تان اقدام کنید.</p> <p style="text-align: justify;">اگر نقشه&zwnj;های معماری شما در هر مرحله&zwnj;ای تغییر کنند، شما ملزم هستید همه مراحل <a href="../../../">دریافت پروانه ساختمانی</a> را از ابتدا طی کنید و باز تاییدیه نقشه&zwnj;هایتان را بگیرید، اما این بار باید تشکیل پرونده برای اخذ پروانه تغییر نقشه دهید.</p> <p style="text-align: justify;">اگر در طی مراحل ساخت طبق نقشه&zwnj;های تایید گرفته شده عمل نکردید، باید مالک گواهی عدم خلاف دریافت کند. اگر این خلاف با معیارها و ضوابط شهرداری در مغایرت جدی نباشد و قابل اغماض باشد، فقط باید عوارض اضافه متراژ را پرداخت و مبلغ خلافی را پرداخت و گواهی عدم خلاف را دریافت کنید. اما اگر این مغایرت خارج از ضوابط باشد باید به فکر دریافت پروانه تغییر نقشه باشید.</p> <p style="text-align: justify;">این تمام مراحلی است که یک ساختمان قبل از شروع ساخت باید برای <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">دریافت پروانه ساختمان</a> طی کند و دریافت این پروانه جزو الزامات هر ساخت و سازی است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

برگه مجری ذیصلاح |مجری ذیصلاح | مشاوره 09202202092

برگه مجری ذیصلاح |مجری ذیصلاح | مشاوره 09202202092

<blockquote> <h6><span style="color: #000000;"><strong><img src="../../../modir/file/GetImage?imageName=WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.36.258.jpeg" width="1400" height="517" />&nbsp;</strong></span></h6> <h6><span style="color: #000000;"><strong><img src="../../../modir/file/GetImage?imageName=WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.36.258.jpeg" width="447" height="356" /></strong></span></h6> <h6><span style="color: #000000;"><strong>مشاوره رایگان:09202202092</strong></span></h6> <table border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>&nbsp;</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>شرح وظایف مهندس مجری</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>در واقع اجرای ساختمان بر اساس آیین نامه، مقررات ملی و دستور العمل های شهرداری بر عهده مجری بوده و پاسخگویی در تمامی مراحل اجرای کار بر عهده ایشان خواهد بود همانطور که از اسمش پیداست مهندس مجری تمام فرایندها و کارهای اجرایی یک ساختمان را بر عهده میگیرد تا کارها طبق اصول و قواعد پیش برود.</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مهندس مجری از ابتدای هر پروژه باید باشد که نقشه ها و جزییات را با دقت برسی کند و طبق ضوابط نظام مهندسی در همان چهارچوب فعالیت خود را اغاز کند</strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>نگاهی به شرح وظایف مجریان و مالکان ساختمان ها</strong></a></span></h6> </li> </ul> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>چند مورد از موارد و وظایف این مجریان را بیان میکنیم:</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>1/&nbsp;تعیین تعرفه ریالی&nbsp;</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>2/&nbsp; کنترل مضاعف برنحوه عملکرد مجریان</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>3/ پیگیری و حل مشکل بیمه تامین اجتماعی و تعیین کد کارگاهی برای مهندسین مجری</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>4/سازو کار نحوه محاسبه ظرفیت&nbsp;</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>5/&nbsp;هماهنگی با سازمان دارایی در خصوص محاسبه مالیات بردرآمد بویژه مالیات بر ارزش افزوده مهندسین مجری</strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>همان طور که شروع کار مجری ساختمان با استفاده از نقشه هایی است که محاسب در اختیار او گذاشته است پایان کار مجری ساختمان نیز منجر به تهیه نقشه های جزئیات (چون ساخت )به همان صورتی که اجرا شده اعم از معماری، سازه، تاسیسات و &hellip; می شود. این نقشه ها باید به تایید ناظر یا ناظران رسیده و یک نسخه از آن هم به کارفرما ارائه شود.</strong></a></span></h6> </li> </ul> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>&nbsp;</strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>بخش اول: فنی و اجرایی</strong></a></span></h6> </li> </ul> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مسئولیت صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>بخش دوم: مالی و اداری</strong></a></span></h6> </li> </ul> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ارائه لیست دستمزدبه کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تدارک نگهبان و حراست از کارگاه</strong></a></span></h6> </li> </ol> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong><span dir="LTR">*</span>مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong><span dir="LTR">*</span>مجری ذیصلاح بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق الزحمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید.که در هر حال این میزان نباید از مقادیر حداقلی پیش بینی شده در تعرفه دستمزد مجریان کمتر باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong><span dir="LTR">*</span>مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیفهای ۱ تا ۷ طبعا از وظایف مجری حذف میگردد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>نقش سازمان نظام مهندسی بعنوان مرجع تعیین صلاحیت و ظرفیت کاری مجریان به پنج بخش تقسیم میشود<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> </li> </ul> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>انتخاب و بکارگماردن مجری و سایر عوامل اجرایی با هماهنگی مالک</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>نظارت برعملکرد مجریان و درصورت بروز تخلف ارجاع امر به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مرجع صدور پروانه مجری،که این مهم بواسطه استفاده از یک مشاور و با بکار گیری نیروهای مجرب و با سابقه و خوشنام محقق میگردد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>حمایت از مجریان در جهت رفع دغدغه های شغلی با اتخاذ راهکارهایی در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای قانونی خویش<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>دفاع از حقوق مجریان در مقابل مالکین بد حساب یا قانون گریز. بخصوص وقتی که تعهداتی به اشخاص یا پیمانکاران جزء در میان باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>پوشش بیمه ای مجریان اعم از بیمه تامین اجتماعی و مسئولیت مهند سی در سازمان نظام مهندسی<span dir="LTR">&nbsp;.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مجری ذیصلاح و مشکل تهیه نقشه های اجرایی<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> </li> </ul> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>&nbsp;مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود چراکه نقشه اجرایی که مورد درخواست برخی از کارفرمایان از دفاتر طراحی می باشد. به معنی راه گریزی از ضوابط قانونی طرح های تایید شده از مجاری قانونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد. در این گونه نقشه ها با منظور نمودن خواست مالک در کنارحداقل های ضوابط فنی و عدم رعایت محدودیت های طرح تفضیلی در خصوص تراکم های مجاز در پلان و ارتفاع و همچنین افزایش تعداد پارکینگها در آینده عملا بعنوان مشکلی حاد در شهرسازی نمود پیدا می کند . که رفع این معضل نیازمند عزم جدی تمامی متولیان ساخت و ساز اعم از مالکین و مهندسین و سازمان های ذیربط می باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>در اینجا با مرور مسئولیت ها و اختیارات ذکر شده هر یک از عوامل ساخت به نتایج زیر میتوان دست یافت<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>الف-&nbsp;&nbsp; مالک با واگذاری اختیارات قانونی خود به مجری ذیصلاح عملا نمی تواند نقشی در اجرای ساخت و ساز داشته باشد و در هر حال مجری بعنوان نماینده قانونی مالک مسئول صحت عملیات اجرایی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی است. بنحوی که حتی در صورت وجود نقص در نقشه های مصوب ملزم به رفع نقص نقشه ها می باشد و باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ب-&nbsp;&nbsp; مالک و تبعا دفاتر طراحی نمی توانند با اخذ یا بدون اخذ وجه از مالک خدمات طراحی نقشه های اجرایی مغایر با ضوابط قانونی را تهیه نمایند<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ج- شهرداری نیز حسب وظیفه قانونی و در صورت بروز مشکل&nbsp; باید از ادامه کار در هر مرحله تا رفع نقص و اجرای صحیح ضوابط جلوگیری نماید و سازمان نظام مهندسی نیز پرونده متخلفین را اعم از ناظر، طراح و مجری پروژه به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی ارجاع می نماید<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مالکین با ارجاع پرونده ساختمانی خویش به کمیسیون ماده صد توسط شهرداری و پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در خصوص عدم رعایت صوابط طرح تفضیلی و مندرجات پروانه ساختمانی و نهایتا پرداخت جریمه مصوب به هدف خویش نایل می آیند. حاصل این پروسه باطل نیز در عمل بی توجهی به حقوق شهروندان و دور زدن قانون و سوء استفاده از ابزارقانونی و عوامل دست اندکار اجرا می باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>فرم ها و چک لیست ها و مباحث حقوق مهندسی یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین ناظر، طراح و مجری در زمینه مستندسازی محسوب می گردد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>شرح وظایف مهندس مجری</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>باتوجه به مباحث مطرح شده طی چند سال اخیر دررابطه با معرفی مجری واجد صلاحیت برای ساخت و سازهای بخش خصوصی که تاکنون مبانی حقوقی آن اعم از قانون, آیین نامه، دستورالعمل و مقررات ملی که سنگ زیربنای این امر مهم می باشد، توسط نهاد های ذیربط تنظیم و ابلاغ شده و به فرا خور شرایط منطقه ای در نقاط مختلف کشور اقداماتی در جهت تحقق آن بعمل آمده است<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>نگاهی به شرح وظایف مجریان و مالکان ساختمان ها</strong></a></span></h6> </li> </ul> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>&nbsp;از جمله مسایل مطروحه استقرار این امر مهم که از دغدغه های اصلی در بحث سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح) خواهد بود، می توان به موارد زیر اشاره نمود<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>الف- تعیین تعرفه ریالی برمبنای نوع خدماتی که مجریان میتوانند به مالکین ارائه دهند<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ب- تعیین یک تشکل سازمان یافته برای کنترل مضاعف برنحوه عملکرد مجریان</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ج- پیگیری و حل مشکل بیمه تامین اجتماعی و تعیین کد کارگاهی برای مهندسین مجری</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>د- سازو کار نحوه محاسبه ظرفیت و صلاحیت وچگونگی ارجاع کار به مجریان</strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ه-&nbsp; هماهنگی با سازمان دارایی در خصوص محاسبه مالیات بردرآمد بویژه مالیات بر ارزش افزوده مهندسین مجری</strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> </li> </ul> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مطابق مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای همسان این وظایف و اختیارات به چهار بخش : فنی، اجرایی، مالی واداری تفکیک شده است<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>&nbsp;اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>بخش اول: فنی و اجرایی</strong></a></span></h6> </li> </ul> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مسئولیت صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>بخش دوم: مالی و اداری</strong></a></span></h6> </li> </ul> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ارائه لیست دستمزدبه کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>تدارک نگهبان و حراست از کارگاه</strong></a></span></h6> </li> </ol> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong><span dir="LTR">*</span>مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong><span dir="LTR">*</span>مجری ذیصلاح بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق الزحمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید.که در هر حال این میزان نباید از مقادیر حداقلی پیش بینی شده در تعرفه دستمزد مجریان کمتر باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong><span dir="LTR">*</span>مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیفهای ۱ تا ۷ طبعا از وظایف مجری حذف میگردد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>نقش سازمان نظام مهندسی بعنوان مرجع تعیین صلاحیت و ظرفیت کاری مجریان به پنج بخش تقسیم میشود<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> </li> </ul> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>انتخاب و بکارگماردن مجری و سایر عوامل اجرایی با هماهنگی مالک</strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>نظارت برعملکرد مجریان و درصورت بروز تخلف ارجاع امر به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مرجع صدور پروانه مجری،که این مهم بواسطه استفاده از یک مشاور و با بکار گیری نیروهای مجرب و با سابقه و خوشنام محقق میگردد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>حمایت از مجریان در جهت رفع دغدغه های شغلی با اتخاذ راهکارهایی در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای قانونی خویش<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>دفاع از حقوق مجریان در مقابل مالکین بد حساب یا قانون گریز. بخصوص وقتی که تعهداتی به اشخاص یا پیمانکاران جزء در میان باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ol> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>پوشش بیمه ای مجریان اعم از بیمه تامین اجتماعی و مسئولیت مهند سی در سازمان نظام مهندسی<span dir="LTR">&nbsp;.</span></strong></a></span></h6> </li> </ol> <ul> <li dir="RTL"> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مجری ذیصلاح و مشکل تهیه نقشه های اجرایی<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> </li> </ul> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>&nbsp;مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود چراکه نقشه اجرایی که مورد درخواست برخی از کارفرمایان از دفاتر طراحی می باشد. به معنی راه گریزی از ضوابط قانونی طرح های تایید شده از مجاری قانونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد. در این گونه نقشه ها با منظور نمودن خواست مالک در کنارحداقل های ضوابط فنی و عدم رعایت محدودیت های طرح تفضیلی در خصوص تراکم های مجاز در پلان و ارتفاع و همچنین افزایش تعداد پارکینگها در آینده عملا بعنوان مشکلی حاد در شهرسازی نمود پیدا می کند . که رفع این معضل نیازمند عزم جدی تمامی متولیان ساخت و ساز اعم از مالکین و مهندسین و سازمان های ذیربط می باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>در اینجا با مرور مسئولیت ها و اختیارات ذکر شده هر یک از عوامل ساخت به نتایج زیر میتوان دست یافت<span dir="LTR">:</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>الف-&nbsp;&nbsp; مالک با واگذاری اختیارات قانونی خود به مجری ذیصلاح عملا نمی تواند نقشی در اجرای ساخت و ساز داشته باشد و در هر حال مجری بعنوان نماینده قانونی مالک مسئول صحت عملیات اجرایی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی است. بنحوی که حتی در صورت وجود نقص در نقشه های مصوب ملزم به رفع نقص نقشه ها می باشد و باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ب-&nbsp;&nbsp; مالک و تبعا دفاتر طراحی نمی توانند با اخذ یا بدون اخذ وجه از مالک خدمات طراحی نقشه های اجرایی مغایر با ضوابط قانونی را تهیه نمایند<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>ج- شهرداری نیز حسب وظیفه قانونی و در صورت بروز مشکل&nbsp; باید از ادامه کار در هر مرحله تا رفع نقص و اجرای صحیح ضوابط جلوگیری نماید و سازمان نظام مهندسی نیز پرونده متخلفین را اعم از ناظر، طراح و مجری پروژه به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی ارجاع می نماید<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>مالکین با ارجاع پرونده ساختمانی خویش به کمیسیون ماده صد توسط شهرداری و پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در خصوص عدم رعایت صوابط طرح تفضیلی و مندرجات پروانه ساختمانی و نهایتا پرداخت جریمه مصوب به هدف خویش نایل می آیند. حاصل این پروسه باطل نیز در عمل بی توجهی به حقوق شهروندان و دور زدن قانون و سوء استفاده از ابزارقانونی و عوامل دست اندکار اجرا می باشد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> <h6 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>فرم ها و چک لیست ها و مباحث حقوق مهندسی یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین ناظر، طراح و مجری در زمینه مستندسازی محسوب می گردد<span dir="LTR">.</span></strong></a></span></h6> </td> </tr> <tr> <td> <h6><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="../../../"><strong>&nbsp;</strong></a></span></h6> </td> </tr> </tbody> </table> </blockquote>

بازسازی خانه های قدیمی|مشاوره 09202202092

بازسازی خانه های قدیمی|مشاوره 09202202092

<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">امروزه توجه به خانه های ویلایی قدیمی به دلیل تعدد آپارتمان ها و تراکم و شلوغی برج ها و مجتمع های مسکونی رو به افزایش است . اگر شما نیز قصد زندگی در خانه ویلایی قدیمی دارید ، بهتر است تمهیداتی را در راستای بهبود امکانات اولیه زندگی بیندیشید . بازسازی گزینه ای بسیار خوب برای فراهم کردن محیط های قدیمی جهت ادامه حیات در آن هاست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">برای بازسازی خانه های قدیمی ابتدا میزان آسیب دیدگی خانه را باید در نظر گرفت . سپس با توجه به بودجه در دسترس میزان تغییرات و تعمیرات مشخص شده و طراحی طبق این موارد انجام گیرد . در مقاله <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2038/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87">بازسازی خانه</a> موارد قابل ملاحظه ای در این باره ذکر شدند ؛ از جمله محدوده فعالیت که کدام قسمت ها نیاز به تغییر دارند و هم چنین مراحل و قرارداد ها به چه صورت هستند. از این رو مطالعه آن خالی از لطف نیست .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در خصوص خانه های قدیمی چون عمر کمی نداشته اند ، اکثر مواقع زیرساخت ها نیاز به بازسازی دارند . یا به اصطلاح دیگر نوسازی تنها پرداختن به ظاهر بوده و بازسازی به مرحله سفت کاری و زیرساخت ها نیز مربوط می شود و در اینجا نوسازی به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210601-15060286.jpg" style="width: 700px; height: 467px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">الزام اخذ مجوز در پروژه های بازسازی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">به طور کلی نمی توان بدون درنظر گرفتن شرایط ، درمورد نیاز به گرفتن مجوز نظر داد . مواردی که منجر به تغییر کاربری نشوند ، معمولا نیازی به مجوز ندارند . تمام تعمیرات داخلی ، تغییر پوشش عناصر معماری مثل دیوار و سقف و کف ، بازسازی حیاط و بام ، افزودن حوض و استخر بدون تغییر کاربری و حتی ترمیم نما شامل این موارد هستند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">گاهی همین تغییرات بدون آن که کاربری ملک تغییر کند ، به اخذ مجوز نیاز خواهد داشت ؛ زیرا تغییرات اساسی تر و به سفت کاری و استحکام بنا مربوط می شوند که عبارت اند از :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تغییر محل راه پله </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- جابجایی فضاهای داخلی با هم (تبدیل نشیمن به اتاق یا موارد دیگر) </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تغییر در کاربری و مکان پارکینگ</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- جابجایی و خراب کردن دیوارهای باربر </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">چنانچه عملیات موردنظر شما به اخذ مجوز نیاز داشت ، با مدارک لازم به شهرداری مراجعه و درخواست اخذ مجوز بازسازی نمایید .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اصل و کپی سند مالکیت</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- برای املاک تفکیک شده اصل و کپی بنچاق</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین یا وکیل قانونی آن ها به همراه وکالت نامه رسمی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- در صورت سرقفلی بودن ؛ اصل و کپی سند سرقفلی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض های لازم </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پایان کار یا جواز قبلی در صورت وجود</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">انواع روش های بازسازی خانه های قدیمی&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="بازسازی-1" src="/Uploads/Content/20210601-15065751.jpg" style="width: 500px; height: 250px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">جهت بازسازی خانه های قدیمی روش هایی در دسترس هستند . خانه های قدیمی گاهی از سبک های معماری پیروی می کنند و از طرف دیگر به میزان مختلف آسیب دیده اند از این رو دو روش &quot; سبکی &quot; و &quot; حفاظتی &quot; در این خصوص مورد استفاده قرار می گیرند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">روش سبکی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در مواردی که استفاده کنندگان سبک معماری خانه خود را دوست دارند ، در طراحی مجدد برای بازسازی بایستی قواعد آن سبک رعایت شده و تعمیرات با کمترین تغییرات اعمال شوند به این صورت قطعات فرسوده با قطعات جدید تعویض می شوند اما از متریال و سبک مشابه استفاده می شود .&nbsp; از این روش در بازسازی و مرمت بناهای تاریخی استفاده می شود تا سبک و هارمونی ساختمان حفظ شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در این روش طرح قدیم و جدید شباهت بسیاری با هم دارند و تنها مواردی که عینا قابل تکرار نباشد کمی تغییر خواهد کرد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">روش حفاظتی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">هنگامی که ساختار و زیرساخت های بنا به شدت آسیب دیده اند و حفظ سبک تاریخی و معماری موردتوجه نمی باشد ، حفظ و پابرجا نگهداشتن آن اولویت اساسی درنظر گرفته می شود . خانه های قدیمی در بازسازی به شدت حساس هستند و نیاز به تقویت دیوارها و ستون ها می باشد و در ابتدا استحکام بخشی به ساختار بنا اهمیت دارد و سپس بدون در نظرگرفتن ظاهر قبلی بنا ، با هر سبک و سلیقه ای طرح جدید قابل اجرا خواهد بود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><img alt="بازسازی-4" src="/Uploads/Content/20210601-15065081.jpg" style="width: 500px; height: 322px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">چنانچه تصمیم خود را در خصوص بازسازی خانه قدیمی خود گرفتید و سلیقه مشخص خود را نیز با مطالعه مطالب </span></span></span></b><strong><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2039/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c">دکوراسیون</a></span></span></span></strong><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"> یافتید ، اقدام اول مراجعه به گروه های طراحی داخلی و بازسازی است . شما می توانید اجرای بازسازی را خود مدیریت کنید و یا به گروهی متعهد واگذار کنید . اگر به دنبال گروه بازسازی و دکوراسیون داخلی مجرب هستید ، با ثبت درخواست در <a href="https://www.mohandesan.org/">سایت ما</a> و فرستادن پیام از قسمت گفت و گو&nbsp;، در اولین فرصت گروه های موردنظر را به شما معرفی می کنیم .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ابتدا با مشاور متخصص بازدید صورت می گیرد که محدوده فعالیت ها و خواسته ها و منابع مالی را درنظر گیرید . سپس پیمانکار مناسب و باتجربه جهت پیاده سازی طرحی که مشاور و طراح به شما داده است را بیابید و یا آن را به همان مشاور بسپارید . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">پس از مشخص شدن طرف قراردادها و بستن قرارداد کار شروع می شود و انجام آن به آیتم های مورد بازسازی بستگی دارد . معمولا در خانه های قدیمی که تمامی لوازم و سفت کاری نیاز به تعویض و ترمیم دارند موارد زیر انجام می شود :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اطمینان از قطع بودن برق و گاز و آب</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- جداسازی تمام شیرآلات و لوازم بهداشتی و لوله هایی که نیاز به تعویض دارند و تعمیر آن ها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- جداسازی در و پنجره های فرسوده</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- جداسازی کفپوش ها </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تخریب دیوار های غیرباربر و باربر در صورت لزوم که به دقت زیادی نیاز دارند </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- سیمان کاری و اجرای عایق رطوبتی در قسمت های لازم</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرا و تکمیل تأسیسات موردنیاز (لوله کشی ، سیستم روشنایی و ... )</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- گچ کاری دیوارها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای کفسازی قضاهای مرطوب طبق طرح جدید</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نصب در و پنجره ها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نصب لوازم بهداشتی و شیرآلات</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نصب کابینت و کمد دیواری ها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نقاشی دیوار ها و نصب دیوار پوش های لازم</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- اجرای طرح سقف </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- نصب و اجرای کفپوش های تمام فضاها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- تمیزکاری نهایی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="بازسازی-3" src="/Uploads/Content/20210601-15060371.jpg" style="width: 1000px; height: 667px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p>

برگه مجری ساختمان|قیمت برگه مجری ذیصلاح|مشاوره 09202202092

برگه مجری ساختمان|قیمت برگه مجری ذیصلاح|مشاوره 09202202092

<h1 class="entry-title clearfix">برای مشاوره رایگان با شماره 09202202092تماس حاصل فرمایید</h1> <h1 class="entry-title clearfix">مجری حقیقی یا حقوقی</h1> <div class="entry-summary single-content "> <p>وقتی شما قصد&nbsp;ساخت یک ساختمان&nbsp;را دارید، باید یک مجری حقیقی یا حقوقی مناسب انتخاب کنید. در غیر این صورت برای شما مشکلاتی مثل تاخیر در تحویل پروژه، مشکلات بیمه، مشکلات مجوز و حتی مشکلاتی در<a href="../../../"> ساخت و ساز</a> ایجاد می شوند. پویانو در این مطلب سعی می کند معیارهای اصلی برای انتخاب و اصطلاحاتی که در رابطه با مجریان حقیقی و حقوقی کاربرد دارند را با شما در میان بگذارد. اگر مایل هستید در این رابطه، اطلاعات کامل و جامع کسب کنید و وظایف مجریان حقیقی و حقوقی را نیز به صورت دقیق بشناسید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.</p> <p>به طور کلی، وظایف یک <a href="../../../">مجری حقیقی</a> یا حقوقی به شرح زیر هستند:</p> <ul> <li>اخد تاییدیه ناظرین</li> <li>کامل کردن دفترچه اطلاعات فنی &ndash; ملکی بنا</li> <li>رعایت کردن اصول ایمنی برای کارگران ساختمان در حال اجرا و ساختمان های مجاور</li> <li>تنظیم برنامه زمانبندی کلی و جزیی</li> <li>پیگیری بیمه ساختمان و تحویل دادن آن به مالک</li> <li>اخذ اتمام کار ساختمانی و واگذار کردن ملک به مالک</li> <li>انجام فعالیت های مالی و اداری</li> <li>و...</li> <li></li> </ul> </div>

برچسب ها

#برگه مجری،مجری ذیصلاح،مهندس مجری،لیست مهندس های مجری،معرفی مهندس مجری،قیمت مهندس مجری، #سوله صنعتی طراحی سوله طراحی صنعتی طراحی سوله ارزان طراحی سوله صنعتی نقشه سوله طراحی سازه سوله طراحی تاسیسات #سوله صنعتی , طراحی سوله , طراحی صنعتی , طراحی سوله ارزان , طراحی سوله صنعتی , نقشه سوله , طراحی سازه سوله , طراحی تاسیسات عرشه فولادی , ابعاد استاندارد نکات اجرایی سوله , مشخصات فنی سوله , سوله قاب های اصلی #اخذ جواز,استحکام بنا,بازسازی,تغییر کاربری,اضافه اشکوب,تعویض مهندس ناظر,برگه استحکام بنا ,فرم گواهی استحکام بنا,حق الزحمه استحکام بنا ،ستحکام بنا , حق الزحمه استحکام بنا , دانلود برگه استحکام بنا , نمونه فرم استحکام بنا , استحکام بنای مهد کودک ، استحکام بنا , استحکام بنای مدرسه ، دانلود فرم استحکام بنا تهران , فرم استحکام بنا شهرداری تهران ،استحکام بنا نوسازی مدارس ، استحکام بنا سوله ، استحکام بنای بهزیستی ، # آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران #نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر تشریح شد

پر بازدید

test

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

test

دانلود فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان

فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان