مقالات و آیین نامه

هزینه صدور دستور نقشه و پی‌گیری آنلاین امور اداری

هزینه صدور دستور نقشه و پی‌گیری آنلاین امور اداری

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مبنای محاسبه <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2101/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">هزینه صدور دستور نقشه</a> <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2071/ ضوابط-طراحی-معماری">تراکم مجاز ساختمانی</a> است . متراژ قابل محاسبه، باتوجه به موارد </span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مساحت ملاک تراکم</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> و </span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">تراکم مجاز ساختمانی</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> در بخش توضیحات <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">طرح تفصیلی دستور نقشه</a> به&zwnj;دست آمده و با توجه به قیمت در استان و منطقه مورد نظر توسط مسئول دفترخدمات الکترونیک به مالک اعلام می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مثلا زمینی با مساحت 160 مترمربع و تراکم 100 درصد ؛ یعنی 160 مترمربع زیربنا قابل احداث برای ملک در پهنه بندی لحاظ شده است. به این ترتیب زیربنا ملاک محاسبه طبق هزینه شهر و منطقه می&zwnj;باشد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">کارفرمایان توجه داشته باشند هزینه <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">اخذ جواز</a> با <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2101/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">هزینه صدور دستور نقشه</a> متفاوت است . همانطور که <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">اخذ دستور نقشه</a> اولین مرحله از گرفتن پروانه ساختمانی بوده ، هزینه آن نیز بخش اول پرداختی به دفتر خدمات است . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="آپلود-دستورنقشه" src="/Uploads/Content/20210705-15071197.jpg" style="width: 600px; height: 340px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مشاوره طراحی رایگان</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از آنجاکه محدودیت&zwnj;هایی در طراحی معماری طبقات و پارکینگ&zwnj;ها همواره وجود داشته و کارفرمایان در تمام پروژه&zwnj;ها نگران کیفیت فضاها هستند ، گروه معماری مهندسان به صورت آنلاین و باتوجه به اهمیت حفظ سلامت هموطنان در سامانه دستور نقشه در لینک زیر ، به طور رایگان مشاوره طراحی ارائه می&zwnj;نماید.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.mohandesan.org//fa/upload"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">آپلود دستور نقشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></a></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ما در اسرع وقت طراحی مقدماتی ملک شما را انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می&zwnj;دهیم تا مشخصات پروژه برایتان روشن شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">پی گیری دستور نقشه شهرداری</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">جهت آگاهی از وضعیت پرونده ساختمانی خود علاوه بر مراجعات حضوری می&zwnj;توانید به صورت آنلاین به صفحه پروانه خود دسترسی داشته و آن را رصد نمایید. با توجه به اوضاع ناشی از بیماری کرونا و شلوغی&zwnj;ها در اماکن اداری و دولتی، رفت&zwnj;وآمدهای خسته&zwnj;کننده و فرسایشی را رها کرده و از طریق <a href="https://services6.tehran.ir/urbanmodule/">سامانه&zwnj;های شهرداری</a> پرونده را مشاهده کنید . پس از ورود با استفاده از شماره پرونده شهرداری وارد صفحه مربوطه شوید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="پیگیری آنلاین " src="/Uploads/Content/20210704-11075768.png" style="width: 900px; height: 634px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="استعلام" src="/Uploads/Content/20210704-12074466.png" style="width: 900px; height: 632px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">همان&zwnj;گونه که در تصویر روشن است ، پروژه&zwnj;ای که شماره پرونده شهرداری آن را وارد کردیم، دستورنقشه&zwnj;اش صادر شده اما هنوز مراحل اخذ جواز آن کاملا طی نشده تا تکمیل شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-------------------------------------------------------------------------</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">بیشتر بخوانیم&nbsp;</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2070/ مشارکت-در-ساخت"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مشارکت در ساخت چیست ؟ به چه نکاتی درآن باید توجه کرد ؟</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/اخذ-گواهی-پایان-کار-ساختمانی"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">اخذ گواهی پایان&zwnj;کار و هرآنچه که باید بدانید !</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">طراحی معماری چیست ؟</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p>

دستور نقشه چیست ؟ ( فرم اطلاعات احداث بنا )

دستور نقشه چیست ؟ ( فرم اطلاعات احداث بنا )

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مراجع قانونی امور ساختمانی مانند شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان به جهت کنترل ساخت و ساز در شهر و جلوگیری از هرج و مرج به برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های کلان و خرد اقدام می&zwnj;نمایند. طبق این برنامه&zwnj;&lrm;ریزی&zwnj;ها طرح&zwnj;هایی در راستای پیشبرد اهداف تهیه می&zwnj;شوند. یکی از طرح&zwnj;های برنامه&zwnj;ریزی شده مهم در شهرها ، طرح تفصیلی می&zwnj;باشد. براساس طرح تفصیلی قطعات زمین بایر و کلنگی و ... هر کدام مشخصاتی دارند که مالک آن پس از تصمیم به ساخت ملک جدید و تسلیم درخواست <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">تشکیل پرونده ساختمانی</a> در مراجع مذکور، آن&zwnj;ها را دریافت کرده، ملاک عمل قرار می&zwnj;دهد. سندی که حاوی مشخصات ملک از نظر شهرسازی بوده، <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">دستور نقشه</a> نام دارد و کاملا مستند و قابل قبول است.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">پروانه ساختمان (جواز) نیز براساس دستور نقشه اخذ می&zwnj;شود، پس فهم کامل آن و رعایت موارد درج شده در آن ضروری می&zwnj;باشد. در <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">فرآیند اخذ جواز</a>، <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری">طراحی معماری</a> براساس دستور نقشه انجام می&zwnj;شود؛ در واقع حدود اختیارات در طراحی را <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">مفاد دستور نقشه</a> تعیین می&zwnj;کند و یک طراحی خوب باتوجه به مشخصات و با رعایت ضوابط و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2071/ ضوابط-طراحی-معماری">استانداردهای طراحی</a> با چاشنی خلاقیت صورت می&zwnj;گیرد تا کم&zwnj;ترین مشکل را در این پروسه داشته باشیم. برای آگاهی از نحوه اخذ دستور نقشه با ما همراه باشید. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">چنانچه قصد<a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2070/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa"> مشارکت در ساخت</a> و یا ساخت ملک شخصی خود را دارید و قبلا دستورنقشه ای را دریافت نموده&zwnj;اید، به جهت اطمینان از شرایط جدید زمین دستورنقشه جدید را اخذ و آن را ملاک عمل قرار دهید تا دچار دردسر نشوید. در مواردی که قوانین شهرداری تغییر کرده باشد، دستورنقشه ای که بیش از 6 ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد، دیگر اعتبار ندارد.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">جهت درخواست تشکیل پرونده و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">صدور دستور نقشه</a> به <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/21/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86">دفاتر خدمات الکترونیک</a> که به صورت سراسری در تمام مناطق چندین شعبه دارد ، مراجعه کنید و توجه داشته باشید که تا مرحله اخذ گواهی پایان کار به همان دفتر باید مراجعه کنید . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">تفسیر دستور نقشه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">دستورنقشه از دفاتر خدمات الکترونیک تحویل مالک می&zwnj;شود. بیشتر <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">مراحل اخذ جواز</a> را مالک بایستی از دفتر خدمات الکترونیک موجود در منطقه مربوطه پی&zwnj;گیری کند که اولین مرحله آن درخواست تشکیل پرونده است. اطلاعات موجود دردستور نقشه پروژه ساختمانی را شکل می&zwnj;دهد؛ پس <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">دستورنقشه خوانی</a> را در این قسمت خدمت شما توضیح می&zwnj;دهیم :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210701-12074234.jpg" style="width: 900px; height: 1131px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- شماره پرونده شهرداری</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از این کد برای شناسایی ملک در بخش شهرسازی استفاده می&zwnj;شود . شماره پرونده شهرداری با شماره منطقه&zwnj;ای که در آن واقع است ، شروع می&zwnj;شود .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات پلاک ثبتی و کد شناسایی ملک</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در صدور سند از پلاک ثبتی که توسط اداره ثبت صادر می&zwnj;شود استفاده می&zwnj;کنند . این کد یک رقم اصلی و یک رقم فرعی دارد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">کد شناسایی ملک همان کد بلوک یا ملک در قطعات شهرداری است که بر پلاک آبی جلو قطعات زمین نصب می&zwnj;شود . همچنین از سایت </span></span></span></span></b><a href="https://map.tehran.ir/"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">tehran.ir</span></span></span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> می توان آن را را به&zwnj;دست آورد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات متقاضی </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">نام در خواست کننده می&zwnj;تواند نام مالک یا یکی از مالکین و یا وکیل قانونی او باشد . در قسمت نام مالکین در پرونده نام تمام افراد درج می&zwnj;شود اما در قسمت متقاضی تنها نام یک نفر قابل ثبت است .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- ابعاد و مساحت زمین</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ابعاد اضلاع زمین در سه وضعیت طبق سند ، طبق وضع موجود و پس از اصلاحی های لازم بیان می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مساحت زمین نیز طبق سند و پس از اصلاح ابعاد زمین و گذرهای مجاور تعیین می&zwnj;شود . اما ملاک عمل که سند باشد یا پس از اصلاحی را مشخص می&zwnj;کند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات گذر مجاور زمین</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">عرض گذرها پس از اصلاح تعیین شده و انواع پیش&zwnj;آمدگی و دسترسی در معبر نیز مشخص می&zwnj;شود . به طور مثال امکان اجرای کنسول با شرط رعایت ضوابط پیش&zwnj;آمدگی ها وجود دارد یا خیر.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- تجاوز به حریم گذر و ملک های مجاور ملک موردنظر</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="توضیحات دستورنقشه" src="/Uploads/Content/20210701-12074660.jpg" style="width: 900px; height: 909px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- کاربری ملک براساس طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- توضیحات بر و کف و طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">محل احداث بنا : قرارگیری توده و فضا را برای ساختمان مشخص می&zwnj;کند.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">پهنه : طبق طرح تفصیلی برای ملک موردنظر استخراج می&zwnj;شود .مانند </span></span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">R122</span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> ، </span></span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">R251</span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> و ...</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">حداکثر تراکم مجاز ساختمانی : نسبت زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت که واحد نداشته و با درصد معرفی می شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">حداکثر پیشروی : در قطعاتی که حق پیشروی دارند ، میزان آن درج می&zwnj;شود .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">تعداد طبقات مجاز : در پهنه مسکونی منظور از اولین طبقه ، روی پیلوت یا همان اول است اما در پهنه&zwnj;های تجاری و مختلط اولین طبقه حساب شده همان همکف است .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">سطح اشغال : درصد نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در همکف مشخص می&zwnj;شود و مساحت هر طبقه باید با سطح اشغال بیان شده متناظر باشد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- نوع و مشخصات بافت منطقه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">بافت فرسوده و ناپایدار و نوساز و ... در این قسمت مشخص می&zwnj;گردد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات ملک طبق طرح تفصیلی و پهنه بندی موجود </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- جانمایی ملک طبق سامانه طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- توضیحات دستورنقشه صادره </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مدارک موردنیاز جهت اخذ دستورنقشه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی سند مالکیت ملک موردنظر</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا وکیل قانونی وی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- در صورت فوت مالک ، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وارث و گواهی انحصار وراثت </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- در صورت مراجعه وکیل قانونی مالک ، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و وکالتنامه شخص وکیل</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">همه مالکین ملک موردنظر یا وکلای قانونی ایشان باید حضور داشته باشند </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- در مواردی که مالک حقوقی باشد ، معرفی&zwnj;نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده ، اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت بایستی ارائه شود </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی آخرین فیش نوسازی ملک </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- فیش آب ، برق ، گاز و تلفن </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که آپارتمان هستند </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- نقشه&zwnj;ای با مقیاس 2000/1 از وضعیت موجود ملک که محل ملک را به طور دقیق مشخص نماید</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- درخصوص املاک دارای شکل خاص ، شیب تند و یا متراژ بیش از 3000 مترمربع نقشه 2000/1 باید دارای تأییدیه مهندس ذیصلاح باشد </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اگر در ملک ساختمانی موجود نباشد ، میبایست رأی کمیسیون ماده 12 یا گواهی عدم استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری نیز ارائه شود .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مشاوره طراحی رایگان</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از آنجاکه محدودیت&zwnj;هایی در طراحی معماری طبقات و پارکینگ&zwnj;ها همواره وجود داشته و کارفرمایان در تمام پروژه&zwnj;ها نگران کیفیت فضاها هستند ، گروه معماری مهندسان به صورت آنلاین و باتوجه به اهمیت حفظ سلامت هموطنان در سامانه دستور نقشه در لینک زیر ، به طور رایگان مشاوره طراحی ارائه می&zwnj;نماید. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px"><a href="https://www.mohandesan.org//fa/upload"><span style="font-size:22px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">آپلود دستور نقشه</span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px"><img alt="آپلود-دستورنقشه" src="/Uploads/Content/20210705-15071278.jpg" style="width: 600px; height: 340px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ما در اسرع وقت طراحی مقدماتی ملک شما را انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می&zwnj;دهیم تا مشخصات پروژه برایتان روشن شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">نحوه استعلام طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">با استفاده از کد ملک و بلوک و همچنین شماره پرونده شهرداری می&zwnj;توانید به <a href="https://mohandesan.org/post/details/2100/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f---%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d9%86%d8%a7--">استعلام دستور نقشه</a> ملک خود اقدام کنید. نحوه استعلام دستور نقشه به صورت آنلاین بوده و نیازی به مراجعه حضوری ندارد . برای این منظور ابتدا وارد<a href="https://myservices.tehran.ir/auth/login"> سامانه تهران من</a> شده و در آن ثبت نام کنید. سپس با کدهایی که خدمتتان گفته شد ، امکان دسترسی به صفحه شخص خود را دارید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="ورودبه تهران من" src="/Uploads/Content/20210701-12074717.png" style="width: 750px; height: 313px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از قسمت خدمات ملک و شهرسازی و سپس مشاهده اطلاعات شهرسازی کد مربوطه را وارد کنید. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="تهران-من" src="/Uploads/Content/20210701-12072693.png" style="width: 750px; height: 524px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مشخصات " src="/Uploads/Content/20210701-12070505.png" style="width: 750px; height: 285px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مشخصات-1" src="/Uploads/Content/20210701-12072854.png" style="width: 750px; height: 261px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">شماره پرونده در دستور نقشه درج می&zwnj;شود. کد ملک و بلوک را علاوه&zwnj;بر دستور نقشه از 3 روش می&zwnj;توانید به&zwnj;دست آورید . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">روش اول :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در پلاک شهرداری ملک موردنظر ارقامی که در عکس نشان داده شده ، کد شناسایی ملک می&zwnj;باشد.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="کدبلوک و ملک" src="/Uploads/Content/20210701-12072024.jpg" style="width: 300px; height: 298px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">روش دوم :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">آدرس ملک خود را بر روی نقشه از <a href="https://map.tehran.ir/">وب سایت شهرداری</a> تهران پیدا کنید . بر روی ملک راست کلیک کرده و کد شناسایی ملک را انتخاب نمایید . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="آدرس-یابی" src="/Uploads/Content/20210701-12074571.png" style="width: 600px; height: 419px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="اخذ-کدشناسایی-ملک" src="/Uploads/Content/20210701-12071666.png" style="width: 600px; height: 414px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">روش سوم :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از فیش نوسازی ملک موردنظر از قسمت های ملک و بلوک کد ها را بیابید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="فیش-نوسازی" src="/Uploads/Content/20210701-12074180.jpg" style="width: 400px; height: 257px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مراحل صدور دستور نقشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">1. تشکیل پرونده : مالک با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک اقدام به تشکیل پرونده می&zwnj;نماید. کارشناس تشکیل پرونده پس از تطبیق مدارک و تأیید درستی آن&zwnj;ها درخواست را در سیستم ثبت می&zwnj;کند و رسید آن را که شامل شماره پرونده ، تاریخ ثبت ، تاریخ بازدید و نام بازدیدکننده است ، تحویل مالک می&zwnj;دهد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">2. بازدید : کارشناس بازدید در زمان مقرر بازدید از ملک را انجام داده و گزارشی را در سیستم ثبت می&zwnj;کند . شرایط را برای بازدید در ملک خود فراهم کنید . در غیر این&zwnj;صورت مسئولیت تأخیر در پیشرفت پروسه و هزینه های مربوطه با مالک است .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">3. طرح تفصیلی و بر و کف : مسئول مربوط نظریه طرح تفصیلی و برو کف را از شهرداری به صورت سیستمی اخذ کرده و پرونده الکترونیک به مرحله صدور دستورنقشه ارسال می&zwnj;شود. پیشرفت و روند این مرحله را مسئول دفتر خدمات بایستی پیگیری کند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">4. صدور دستور نقشه : پس از تأییدهای لازم دستور نقشه در دفتر خدمات الکترونیک آماده چاپ و تحویل می&zwnj;شود . در زمان گرفتن دستور نقشه دقت کنید که مشخصات آن با ملک شما تطابق داشته و اختلافی پیش نیاید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">طراحی از روی دستور نقشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">1. ابتدا ابعاد زمین را باتوجه به ابعاد اصلاحی ترسیم کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">2. میزان پیشروی مجاز را محاسبه کرده و در نقشه اعمال کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="ترسیم-نقشه" src="/Uploads/Content/20210701-12071334.jpg" style="width: 600px; height: 1285px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">3. درز انقطاع را باتوجه به ارتفاع ساختمان و فرمول مربوطه ترسیم کنید (در ساختمان&zwnj;های تا 8 طبقه ، ارتفاع ساختمان از پایین ترین کف تا بالاترین سقف *200/1 میزان درزانقطاع است ).</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">4. با توجه به نوع اسکلت راه پله و آسانسور را جانمایی و ستون گذاری کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">5. پارکینگ های مورنیاز تأمین شوند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">6. سطح اشغال طبقات که در دستورنقشه آمده را اعمال کرده و پلان ها را طراحی کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="طراحی -طبقات" src="/Uploads/Content/20210701-12075259.jpg" style="width: 900px; height: 696px;" /></p>

طراحی نمای مدرن

طراحی نمای مدرن

<p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">امروزه سبک مدرن در تمامی هنرها و ساختمان&zwnj;سازی بسیار محبوب است . در مقاله طراحی نمای ساختمان راجع به اصول نماسازی و یک سری باید و نبایدها صحبت کردیم . ویژگی&zwnj;های سبک مدرن ، آن را به سبکی منعطف بدل کرده&zwnj;است . یعنی سازگاری زیادی برای طراحی دارد&nbsp;و با سادگی&zwnj;اش اغتشاش بصری و آشفتگی را بوجود نمی&zwnj;آورد ؛&nbsp;به طور مثال در <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2039/ دکوراسیون-داخلی">دکوراسیون داخلی</a> و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری">طراحی معماری</a> و ... کارایی خوبی دارد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در ایران به دلیل وجود اقلیم&zwnj;های گوناگون ، هر منطقه شرایط خاص خود را دارد و معماری حتما بایستی به اقلیم و شرایط محیطی نگاهی داشته&zwnj;باشد . بنابراین اگر پیشرفت تکنولوژی اتفاق نمی&zwnj;افتاد ، سبک مدرنی که سردرمداران آن لوکوربوزیه و میس وندرروهه هستند ، قابل اجرا در بسیاری از مناطق ایران نبود ؛ اما با بهره&zwnj;گیری از مصالح مناسب و روش&zwnj;ها و تکنیک&zwnj;های اجرایی استاندارد ، می توان از طراحی مدرن در اغلب مناطق استفاده&zwnj;کرد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در سبک مدرن مخاطبان به دنبال تزئینات کم&zwnj;تر ، سادگی و خلوص ، بهینه و کارآمد بودن تمام اجزاء هستند . به طور کلی هدف نهضت مدرنیسم (</span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Modernism</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">) مقابله با سنت&zwnj;ها و عناصر قدیمی و تغییر سبک زندگی به دور از تکرار شلوغی های هنرهای سنتی می&zwnj;باشد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ویژگی&zwnj;های نمای مدرن</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- فرم&zwnj;ها و خطوط ساده و مستقیم</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در سبک مدرن فرم&zwnj;های پرپیچ و خم سبک&zwnj;های کلاسیک و سنتی ، گوتیک و آرت نوو کنار گذاشته شدند و استفاده از فرم&zwnj;های خالص و یا احجامی مرکب از آن&zwnj;ها اساس کار قرار گرفتند . خطوط شکل دهنده طرح مدرن ساده و مستقیم بوده و تمام طرح متأثر از آن&zwnj;ها می&zwnj;باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نمای-مدرن-اداری" src="/Uploads/Content/20210627-14063573.jpg" style="width: 600px; height: 600px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- شفافیت</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">شفافیت فیزیکال از نکات مهم سبک مدرن است . خانه شیشه&zwnj;ای اثر میس وندرروهه نمونه بارز شفافیت در سبک مدرن است . بازشوهای گسترده و مرتفع اساس ایجاد شفافیت هستند . امروزه کرتین وال&zwnj;ها (</span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">Curtain wall</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">) سیستم بسیار خوبی برای اجرای دیوارهای شیشه&zwnj;ای بوده و اتلاف حرارتی در آنها بسیار کاهش یافته&zwnj;است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="خانه-شیشه‌ای" src="/Uploads/Content/20210627-14062145.jpg" style="width: 600px; height: 399px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:12px;"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">خانه شیشه&zwnj;ای</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نمای-مدرن1" src="/Uploads/Content/20210627-14062988.jpg" style="width: 600px; height: 691px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در نماهای مسکونی ایران به جهت فرهنگ مردم و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2098/ طراحی-نمای-ساختمان">ضوابط طراحی نما</a> ، اغلب امکان اجرای بدنه و دیوار تمام شیشه ای نبوده ولی ابعاد و ارتفاع پنجره ها را می توان کمی بیشتر در نظر گرفت تا فضای داخلی به نورگیری موردنظر نزدیک شود . همچنین از انواع پترن&zwnj;های فلزی و صفحات آجری مشبک برای قاب بندی دید مناسب و نورگیری جذاب می&zwnj;توان بهره برد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="آجرمشبک-مدرن" src="/Uploads/Content/20210627-14065046.jpg" style="width: 600px; height: 902px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- متریال </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در نمای مدرن متریال&zwnj;های گوناگون را می&zwnj;توان انتخاب کرد ؛ فقط باید دقت کرد که آنها را در فرم&zwnj;های خالص و ساده با خطوط مستقیم به&zwnj;کار ببرید و تنها بافت متریال خود را خالصانه نشان دهد . ترکیب متریالها نیز در طراحی نمای مدرن به کار می&zwnj;آیند و باید در رعایت تناسب رنگی آنها و نحوه قرارگیری کنار یکدیگر دقت کرد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">انواع آجر های قزاقی و مدرن ، بتن های پیش&zwnj;ساخته ، چوب های مناسب و مقاوم ، صفحات فلزی ساده و پانچ شده و ... به خلق یک نمای مدرن خوب کمک می&zwnj;کنند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نمای-مدرن" src="/Uploads/Content/20210627-14064563.jpg" style="width: 600px; height: 750px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نمای-مدرن-6" src="/Uploads/Content/20210627-14061695.jpg" style="width: 600px; height: 893px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- عمق نمایی&nbsp;</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در طراحی به روش مدرن با المان های نما و به کارگیری متریال ها کنار هم ، در نما عمق ایجاد می&zwnj;شود و با بازی احجام احساس عمق در یک جداره صلب ایجاد شده و دیگر یک بدنه یکدست خسته کننده نمی&zwnj;شود . اجرای قسمت های با حجم متفاوت تقابل نور و سایه را نیز به کار ما دعوت می&zwnj;کند و نما به شدت چشم&zwnj;نواز می&zwnj;شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نمای-مدرن-5" src="/Uploads/Content/20210627-14065921.jpg" style="width: 600px; height: 756px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- رنگ های خنثی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در سبک مدرن در تمام شاخه&zwnj;های طراحی مانند دکوراسیون ، نما ، فشن و ... از پالت رنگی خنثی به طور غالب استفاده می&zwnj;شود . طیف رنگی سفید تا سیاه در تنالیته&zwnj;های مختلف به کار می&zwnj;روند و گاهی بسته به سلیقه افراد تک رنگ&zwnj;های سرد یا گرم به این پالت اضافه می&zwnj;شود تا حجم بی&zwnj;رنگی محیط را تعدیل کند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نمای-مدرن-4" src="/Uploads/Content/20210627-14063130.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- حداقل تزئینات</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">لوازم تزئینی که در سبک&zwnj;های معماری سنتی و کلاسیک و ... موردتوجه بودند ، در طراحی مدرن حذف می&zwnj;شود . متریال به صورت خالص با کم&zwnj;ترین پیچیدگی و تغییر سطح در کنار یکدیگر به کار میروند و تنها گیاهان و لوازم ساده که به سبک مدرن دیزاین شده&zwnj;باشند را می&zwnj;توان به نما افزود. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مانند چراغ&zwnj;های مدرن ، باکس گل&zwnj;ها ، نرده&zwnj;های ساده جلو تراس</span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%">&lrm;</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ها و ... .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نمای-مدرن-3" src="/Uploads/Content/20210627-14063930.jpg" style="width: 600px; height: 823px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">--------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">برای آشنایی بیشتر با سبک های نماسازی و ویلاسازی مطالب زیر را مطالعه کنید :</p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2067/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86">طراحی ویلا مدرن</a></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2078/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d9%84%d8%a7%da%a9%da%86%d8%b1%db%8c">طراحی باغ ویلا لاکچری</a></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2075/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%ba">طراحی ویلا باغ</a></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2068/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9">طراحی ویلا کلاسیک</a></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2066/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c">طراحی ویلا ایرانی</a></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2076/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c">طراحی ویلا سنتی</a></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;">--------------------------------------------------------------------------------------------</p>

طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان وجه عمومی بنا و حائلی میان عرصه داخلی و خارجی بنا است . <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2098/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#555555;">نمای بیرونی ساختمان</span></a> میزان و نحوه&zwnj;ی تعامل ساختمان با جامعه بیرون را رقم می&zwnj;زند و بیانگر هویت&nbsp; و کاربری ساختمان می&zwnj;باشد . همچنین در طراحی فضاهای شهری به تعاملات افراد با یکدیگر و با مصنوعاتی مانند ساختمان&zwnj;ها و المان&zwnj;ها بسیار اهمیت می&zwnj;دهند که طراحی نمای ساختمان در این ارتباط نقشی مؤثر دارد . از این رو مسئله طراحی و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2032/ بازسازی-خانه-های-قدیمی-مشاوره-09202202092">بازسازی نمای خانه های قدیمی</a> در کنار <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2038/ بازسازی-خانه">بازسازی خانه</a> همواره موردتوجه است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt;"><span style="line-height:115%;"><span style="direction:rtl;"><span style="unicode-bidi:embed;"><span style="font-family:Calibri,sans-serif;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2098/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#555555;">نمای ساختمان</span></a> به عنوان یک اثر هنری در احساسات مخاطب تأثیر دارد و حالاتی مانند پویایی ، سکون ، شلوغی ، آرامش و ... را انتقال می&zwnj;دهد و باتوجه به کاربری و عملکرد ساختمان و حسی که از آن انتظار می&zwnj;رود ، طراحی نمای ساختمان شکل می&zwnj;گیرد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نما-در-شهر" src="/Uploads/Content/20210626-15063115.jpg" style="width: 600px; height: 954px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">کارایی نما برای فضاهای نیمه&zwnj;باز و بسته در بخش داخلی ساختمان نیز از عوامل مهم طراحی نماست. به زبان ساده یعنی طراحی نما بایستی به فضای پشت آن کمک کند تا عملکرد بهتری داشته باشد و کیفیت بیشتری برای زندگی در آن فضا ارائه دهد . به طور مثال قرارگیری پوشش شیشه&zwnj;ای و صفحات مشبک جلوی تراس به تقسیم فضای داخل تراس به طور نامحسوس کمک می&zwnj;کند و زوایای دید مخاطب را تعیین و طراحی می&zwnj;کند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نماسازی-در-تراس" src="/Uploads/Content/20210626-15060284.jpg" style="width: 600px; height: 916px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بعضی کارفرمایان توجهی به مسائل و نکات مطرح شده ندارند و طبق سلیقه شخصی خود با ترکیب المان&zwnj;های گوناگون طرحی را در نظر می&zwnj;گیرند . قاعدتا همانطور که انتظار می&zwnj;رود ، نتیجه نهایی طراحی بر این اساس پاسخ مطلوبی در پروسه فروش و اقبال عمومی به&zwnj;دست نمی&zwnj;آورد و از آنجاکه طراحی و اجرای مجدد هزینه دوچندانی را به پروژه وارد می&zwnj;کند ، به ناچار همان طرح آشفته را بر ساختمان تحمیل می&zwnj;کنند.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بنابراین به شما مالکان محترم اکیدا توصیه می&zwnj;کنیم که طراحی تخصصی نما را به افراد کاردان بسپارید و در روند طراحی نما خواسته&zwnj;های خود را بیان کنید تا در عین حفظ اصول و تناسبات و زیبایی نما ، سلیقه خودتان نیز در نظر گرفته شود&nbsp; . می توانید از گروه معماری مهندسان شهر نیز مشاوره و کمک دریافت نمایید و از قسمت گفت و گو با ما صحبت کنید .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در روند طراحی معماری آرشیتکت با در نظر گرفتن ضوابط طراحی و ایده های ذهنی&zwnj;اش ، کلیت ساختمان را طراحی کرده و سپس منطبق با کانسپت&zwnj;های مدنظر به طراحی وجوه خارجی و نمای ساختمان می&zwnj;پردازد. ازاین&zwnj;رو علاوه&zwnj;بر آنکه آرشیتکت تخصص لازم را دارد ، قبل از اجرا می&zwnj;توان راجع&zwnj;به طرح&zwnj;های مختلف رایزنی کرد و با اتود زدن و ارائه طرح&zwnj;های پیشنهادی بهترین گزینه را برای ساختمان انتخاب کرد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان نباید صرفا یک ابژه و مجسمه تندیس گونه در نظر گرفته شود ؛ بلکه در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی و به عنوان نشانه ای از فرهنگ و هویت می&zwnj;باشد . در طراحی نمای ساختمان می&zwnj;توان از سبک&zwnj;های مختلف معماری باتوجه به علاقه کارفرما استفاده کرد . امروزه طراحی نماهای رومی ، مدرن ، پست مدرن و ایرانی بسیار مورد توجه هستند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ضوابط طراحی نما </span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2098/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">ضوابط طراحی نما</a> در شهرهای مختلف در سه سطح احکام ایجابی (اقدامات) / توصیه&zwnj;ها / احکام سلبی (الزامات) تهیه و تدوین می&zwnj;شوند. اقدامات به معنی آنچه که باید انجام گیرد ، الزامات به معنی آنچه که نباید انجام شود و توصیه ها به معنی آنچه که بهتر است انجام شود ، ولی رعایت آن الزامی نیست ، می&zwnj;باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">دو عنصر مهم طراحی نما شناخت مصالح و رعایت هندسه و عناصر بصری برای رسیدن به تناسب هستند. در قالب این عناصر ضوابطی در سطوح یادشده در <a href="https://www.mohandesan.org/fa/article/index/119">دستورالعمل طراحی و ساماندهی نماهای شهری</a> به طراحان ارائه شده است و علاوه بر دانلود فایل آن می&zwnj;توانید به طور خلاصه آن&zwnj;ها را مطالعه نمایید .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">الزامات</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- عدم استفاده از نماهای تمام شیشه&zwnj;ای یا تمام فلزی </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- عدم استفاده از رنگ&zwnj;های نامتعارف و ناهمگن در نمای ساختمان</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پرهیز از به&zwnj;کارگیری مصالح متعدد در نمای ساختمان (حداکثر 4 نوع)</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- عدم استفاده از فرم&zwnj;های نامتعارف&nbsp; نامأنوس (مانند کشی ، انواع مجسمه و ...) در طراحی و احداث بنا</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پرهیز از به&zwnj;کارگیری مصالح برنده و شکننده در طبقات همکف و اول در محدوده&zwnj;ای که در تماس مستقیم با انسان قرار می&zwnj;گیرد ؛ مانند فلزات برنده و ...</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ممنوعیت طراحی و اجرای هرگونه تأسیسات به طور نمایان در نماهای اصلی و جانبی و جداره&zwnj;های شهری</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- عدم درج هرگونه نوشته بر روی نمای ساختمان مازاد برآنچه که در نقشه&zwnj;های مصوب مجاز بوده است </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- عدم استفاده از نمادها و علائمی که نشانه&zwnj;های ضدفرهنگی و ضددینی باشند </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ممنوعیت ایجاد اختلاف سطح در خط زمین (همکف)</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ممنوعیت ایجاد هرگونه پیش&zwnj;آمدگی فضای ورودی در معبر عمومی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پیش&zwnj;آمدگی عناصری همچون لبه پنجره&zwnj;ها ، قرنیز و قاب&zwnj;سازی&zwnj;های مجاز در فضای معبر عمومی بیش از 10 سانتی&zwnj;متر نباشد </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ممنوعیت تعبیه عناصر تأسیساتی مانند ونت&zwnj;ها و دودکش&zwnj;ها در بام بدون پوشش مناسب ، به صورتی که از معابر قابل رؤیت باشد </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">اقدامات</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت استفاده از مصالح بادوام و مقاوم دربرابر فرسایش و آلودگی </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت هماهنگی رنگ غالب نما با ابنیه همجوار (در صورت برخورداری از کیفیت مناسب)</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پوشاندن درزانقطاع با مصالح مناسب با نما</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت طراحی و نصب هرگونه تأسیسات در محل&zwnj;هایی که در معرض دید عابر نباشد </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت طراحی محل تابلو در نمای ساختمان در صورت نیاز</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت طراحی فضای ورودی به صورت خوانا و متناسب با سایر ارکان و اجزاء نما</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت پیش&zwnj;بینی تدابیری همچون قرنیز و آبچکان برای پنجره&zwnj;ها و ... برای جلوگیری از لغزش آب بر روی نما</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت هماهنگی خط پیشانی ساختمان و تراز بام با همجواری&zwnj;ها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت هماهنگی فرم ، نما ، رنگ و شکل غالب بام با ویژگی&zwnj;های معماری تهران</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- ضرورت پیش&zwnj;بینی تدابیری چون آبچکان برای بام جهت جلوگیری از لغزش آب و ایجاد لکه روی نما</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">توصیه ها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پرهیز از به&zwnj;کارگیری رنگ&zwnj;های متعدد در سطح غالب نما </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- استفاده از مصالح قابل شست&zwnj;وشو در همکف برای حفاظت و زیبایی نما</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- از مصالح آجر ، سیمان و&nbsp; سنگ و ترکیبی از آن&zwnj;ها در نما استفاده شود </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- بهره&zwnj;گیری از مصالح بوم&zwnj;آور و مقاوم</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- بهره&zwnj;گیری از ارزش&zwnj;های معماری ایرانی-اسلامی </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- هماهنگی طرح و فرم با ابنیه همجوار</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- استفاده از نمای سبز ، گلدان و ... در لبه بالکن&zwnj;ها و پنجره&zwnj;ها برای بهبود وضعیت بصری مشروط به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- هماهنگی شکل و تراز تابلو ها در ساختمان&zwnj;ها با همجواری&zwnj;ها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- عقب&zwnj;نشینی ورودی پیاده و سواره از حد مالکیت</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- پیش&zwnj;بینی فضای موردنیاز برای خشک کردن البسه در محلی خارج از دید عموم</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- هماهنگی خطوط تراز ، پیش&zwnj;آمدگی&zwnj;ها ، بازشوها و لبه بالکن&zwnj;ها با نمای ساختمان&zwnj;های مجاور</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- هماهنگی ابعاد و اشکال بازشوها با یکدیگر و توجه به بازشوهای موجود در پلاک&zwnj;های همجوار</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام با رعایت نکات ایمنی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">- هماهنگی کفسازی بام با بناهای مجاور در صورت مناسب بودن آن&zwnj;ها</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">کارفرمایان باید توجه داشته باشند که علاوه بر مسئله اعمال سلیقه و سبک معماری موردعلاقه ، ضوابطی که در بالا به طور خلاصه بیان شد ، در روند اخذ جواز ساختمانی که یکی از مجوزهای آن تأییدیه کمیته نما از شهردای منطقه مربوطه است ، نقش بسزایی دارند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">طراحی نما باتوجه به کاربری ساختمان ، انواع متفاوتی دارد . طراحی تناسبات ، ریتم ، فشردگی و پراکندگی ، پویایی ، ثبات و ... از عناصر تحت تأثیر کاربری می&zwnj;باشند . انتخاب رنگ&zwnj;های مورداستفاده و طرح نورپردازی و تجهیزات روشنایی نیز در همین راستا و باتوجه به طرح معماری نما انجام می&zwnj;شود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان مسکونی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان مسکونی در وهله اول با احساس افراد در ارتباط است . یک ویژگی بارز این نما القای حس صمیمیت بوده و قسمت هایی از بنا که مخاطب با آن ها ارتباط نزدیک تری دارد ، در طراحی مهم تر است . طبقات همکف و اول بیشتر قابلیت طراحی و تأثیرگذاری بر عابران&nbsp; را داشته و طبقات بالا در درجه دوم و ساده و سبک تر طراحی می&zwnj;شوند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در منظر شهری تضاد زیاد بین ساختمان&zwnj;های مسکونی پسندیده نبوده و طراحی واحد و یکپارچه با جزئیات زیبا و متفاوت در لکه های مسکونی سطح شهر حاکی از فرهنگ معماری و هویت است&nbsp;. نمای ساختمان مسکونی تنها متعلق به استفاده کنندگان نبوده و با هر عابر و رهگذری ارتباط می&zwnj;گیرد و تأثیر خود را بر ابعاد مختلف جامعه می&zwnj;گذارد . تعدد طرح و رنگ در بدنه شهری اغتشاش بصری و آشفتگی هنر و معماری و در کل جامعه را روایت می&zwnj;کند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="مسکونی" src="/Uploads/Content/20210626-15064796.jpg" style="width: 600px; height: 666px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="مسکونی-1" src="/Uploads/Content/20210626-15062176.jpg" style="width: 500px; height: 784px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="مسکونی-2" src="/Uploads/Content/20210626-15064210.jpg" style="width: 500px; height: 784px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="مسکونی-3" src="/Uploads/Content/20210626-15060290.jpg" style="width: 500px; height: 500px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان اداری</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان اداری القاکننده منطق و روحیه کارهای اداری باید باشد ؛ البته سنگین کردن جرم ساختمان برای عظمت و شکوهمند بودن طرح نما توصیه نمی&zwnj;شود و در حدی که احساس رسمی تر از بناهای مسکونی را داشته باشد کفایت می&zwnj;کند که هندسه و ریتم وظیفه اصلی را در این کار دارند . افزایش جرم نما مسائل ایمنی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و جرم بالای ساختمان از عوامل مخرب هنگام زلزله می&zwnj;باشد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">برای کنترل و تعدیل حس سنگینی و ثبات نماهای اداری از عناصر لطیفی مانند گیاهان و مصالح طبیعی مانند چوب بهره برد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="اداری" src="/Uploads/Content/20210626-15063490.jpg" style="width: 500px; height: 751px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="اداری-1" src="/Uploads/Content/20210626-15065785.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="اداری-2" src="/Uploads/Content/20210626-15062198.jpg" style="width: 500px; height: 643px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان تجاری</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">طراحی نماهای تجاری به دلیل وسعت بیشتر سخت تر از سایر نماهاست و باید تعداد خیلی بیشتری از افراد را به خود جلب کند . طیف وسیعی از مصالح سنتی وجدید با انواع روش&zwnj;های اجرا در دسترس هستند. نماهای شیشه&zwnj;ای بزرگ و ورق&zwnj;های کامپوزیت در ترکیب با یکدیگر از مصالح پرطرفدار در این مورد هستند. برای ساختمانهای بلند اغلب مصالح بنایی سنتی مناسب نبوده و بهتر است از روش های مدرن اجرا که هم سبک تر هستند و هم ایمنی بهتری دارند ، استفاده شود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="تجاری" src="/Uploads/Content/20210626-15061187.jpg" style="width: 500px; height: 665px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="تجاری-1" src="/Uploads/Content/20210626-15064186.jpg" style="width: 500px; height: 625px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای ساختمان آموزشی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در طراحی نمای ساختمان آموزشی عواملی مانند رشته&zwnj;ی تحصیلی ، رده سنی مخاطبان در کنار موارد ایمنی و اقلیمی اهمیت دارند . باتوجه به اینکه ساختمان&zwnj;های آموزشی تمام طول شبانه روز موردبهره&zwnj;برداری نیستند ، بهتر است مواردی چون مصرف بهینه انرژی در طراحی معماری و نمای آنها موردتوجه قرار گیرد ؛ به این ترتیب ایجاد بازشوها و انتخاب مصالح نما و همچنین کیفیت و نحوه&zwnj;ی اجرای آن&zwnj;ها نکات مهمی هستند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="آموزشی" src="/Uploads/Content/20210626-15061211.jpg" style="width: 500px; height: 266px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="آموزشی-1" src="/Uploads/Content/20210626-15063754.jpg" style="width: 500px; height: 333px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="آموزشی-2" src="/Uploads/Content/20210626-15060011.jpg" style="width: 400px; height: 574px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">نمای کافه</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">طراحی نمای کافه از جذاب ترین طراحی ها برای بعضی طراحان به حساب می&zwnj;آید . تنوع طرح ، رنگ و متریال و انتخاب آزادانه آنها از جذابیت&zwnj;های طراحی نما و دکوراسیون داخلی کافه است . سبک&zwnj;های بسیار متنوعی نیز برای این کار وجود دارند . سبک های روستایی و بومی ، روستیک و معاصر و همچنین سبک تلفیقی از محبوب&zwnj;ترین&zwnj;ها هستند . هر قدر نمای کافه بیشتر حس زندگی و شور و ذوق را برانگیزد ، مجموعه موردپسند خواهد بود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="کافه" src="/Uploads/Content/20210626-15061083.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="کافه-1" src="/Uploads/Content/20210626-15063347.jpg" style="width: 500px; height: 308px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="کافه-2" src="/Uploads/Content/20210626-15065672.jpg" style="width: 500px; height: 414px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="color:null;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">هزینه طراحی نما</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">جهت برآورد هزینه طراحی نما به بَر ساختمان و متراژ مورد طراحی توجه می&zwnj;شود . بنابر نیاز کارفرما به طراحی نورپردازی و نقشه های فاز 2 اجرایی هزینه طراحی تغییر می&zwnj;کند و هر کدام از این آیتم&zwnj;ها جداگانه محاسبه می&zwnj;شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">-------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بیشتر بخوانیم :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری"><span style="color:#555555;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">طراحی معماری</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2071/ ضوابط-طراحی-معماری"><span style="color:#555555;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">صوابط طراحی معماری</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2039/ دکوراسیون-داخلی"><span style="color:#555555;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">دکوراسیون داخلی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2065/طراحی-ویلا"><span style="color:#555555;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">طراحی ویلا</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p>

مهاربند کمانش‌ تاب

مهاربند کمانش‌ تاب

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">خواص مصالح در نحوه عملکرد آن&zwnj;ها بسیار تأثیرگذار است . واکنش&zwnj;های سازه&zwnj;ای نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مصالحی که در تولید و ساخت سازه به کار رفته اند ، نقش مهمی در رفتار آن دارند . به عنوان مثال <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2072/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7">طراحی سازه&zwnj;های</a> معمولی بتنی به دلیل مقاومت فشاری بالای بتن مورد توجه قرار گرفت و جایگزین مصالح سنتی بنایی شد . اما در کنار آن مقاومت کششی ضعیفی دارد و در نواحی که دچار کشش می&zwnj;شود ، نمی&zwnj;تواند خوب عمل کند و فولاد به کمک آن می&zwnj;آید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2072/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7">اسکلت&zwnj;های فلزی</a> نیروی کششی برای مقابله با بارهای وارده مطلوب بوده اما در اعضای فولادی لاغر و بلند مانند ستون&zwnj;ها و مهاربند&zwnj;ها پدیده کمانش به دلیل ضعف در برابر انتقال &nbsp;نیروی فشاری رخ می&zwnj;دهد . اختلاف ظرفیت فشاری و کششی باعث می&zwnj;شود در اثر وارد شدن نیروی کمانش ، مقاومت فشاری که بایستی آن را کنترل کند ، توان مقاومت خود را از دست دهد و کمانش فشاری ایجاد شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از این رو در طراحی لرزه&zwnj;ای سازه&zwnj;ها از میزان ظرفیت فشاری مهاربند&zwnj;ها صرف نظر شده و به دلیل ناکارا بودن این المان&zwnj;ها در مقابله با بارهای ثقلی و جانبی به دنبال <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2091/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">مقاوم&zwnj;سازی</a> و بهسازی آن&zwnj;ها می&zwnj;باشند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از دهه 80 میلادی در راستای رسیدن به رفتار الاستوپلاستیک مهاربند&zwnj;ها تحقیقات و آزمایشات بسیاری صورت گرفته که ژاپن از کشورهای پیشگام در این صنعت می&zwnj;باشد و انواع مختلف <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2095/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%9b-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87">میراگرها</a> تولید شده&zwnj;اند . در این سلسله پژوهش&zwnj;ها ایجاد امکان وقوع پدیده&zwnj;ی تسلیم فشاری و جاری شدن فولاد جهت جلوگیری از وقوع کمانش در آن و در نتیجه جذب بیشتر انرژی توسط فولاد جاری شده راهکار به&zwnj;دست&zwnj;آمده می&zwnj;باشد. در واقع از خاصیت متریال در راستای بهبود وضعیت و رفع نقطعه ضعف آن استفاده شده&zwnj;است و بدین ترتیب مهاربند کمانش&zwnj;تاب (</span></span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">Buckling Restrained Brace</span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">) ، یعنی مهاربندی که کمانش را تاب می&zwnj;آورد تولید شد . امروزه <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2096/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8">مهاربند کمانش&zwnj;ناپذیر</a> یکی از سیستم های شکل پذیر لرزه&zwnj;ای پرکاربرد در جهان می&zwnj;باشد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مهاربند-کمانش-تاب" src="/Uploads/Content/20210621-10060322.jpg" style="width: 400px; height: 311px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">عملکرد و ساختار مهاربند کمانش&zwnj;تاب </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">برای تولید مهاربند کمانش&zwnj;تاب از همان مصالح معمول ساخت و ساز استفاده می&zwnj;شود ؛ منتها نحوه و محل به کار بردن آن&zwnj;ها و نوع اتصال آن&zwnj;ها به هم چنین ساختاری را ایجاد کرده&zwnj;است . از مقاومت کششی فولاد ، مقاومت فشاری بتن و طراحی رفتار سازه&zwnj;ای برای رسیدن به حد تسلیم شدن ، به صورت ترکیب با هم استفاده شده&zwnj;است . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">یک هدف مهم برای بهینه سازی مهاربندها آن است که بدون افزایش سختی مهاربند ، مقاومت فشاری آن را افزایش دهیم ؛ به این منظور یک هسته فولادی توسط مصالح غیر چسباننده پوشانده شده و سپس درون ملات بتنی قرار گرفته&zwnj;است . در نهایت نیز یک غلاف و پوشش فولادی این سه لایه را در دل خود جای داده&zwnj;است . چنانچه تنها با افزایش سطح مقطع و ابعاد چنین هدفی دنبال شود ، پاسخ مناسبی دریافت نخواهد شد و اختلاف مقاومت کششی و فشاری به همان صورت باقی خواهد ماند . از طرف دیگر این افزایش حجم و جرم سازه و به تبع افزایش سختی ، موجب جذب بیشتر نیروی زلزله شده و نکته سبک سازی را که از اصول مهم ضدزلزله کردن ساختمان&zwnj;هاست ، زیر پا می&zwnj;گذارد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">اجزاء مهاربند کمانش&zwnj;تاب</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جزئیات-مهاربند" src="/Uploads/Content/20210621-10060333.png" style="width: 600px; height: 147px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">1. هسته فولادی میانی : این قسمت تحت نیروهای کششی و فشاری به حد جاری شدن می&zwnj;رسد&nbsp; و بهتر است از جنس فولاد نرمه با مقاومت پایین باشد تا در حرکات رفت و برگشتی زلزله در حد موردنظر تسلیم شده و نیروی جانبی وارده را جذب و تلف کند . لازم است دو قسمت انتهایی این مهاربند به گونه&zwnj;ای طراحی شود که با وارد شدن نیرو در محدوده الاستیک باقی بماند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">2. ماده جداکننده : یک لایه نازک حائل میان هسته فولادی و بتن می&zwnj;باشد و هسته فولادی تسلیم شونده را از بتن و غلاف خارجی جدا می&zwnj;کند . پس نیروی محوری وارد شده را تنها خود هسته فولادی متحمل شده و چون اصطکاک بتن و هسته به حداقل رسیده ، نقش باربری به سایر قسمت ها راه نمی یابد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">3. ماده پرکننده : میان هسته فولادی و پوشش بیرونی فلزی را با بتن که مقاومت فشاری خوبی دارد پر می&zwnj;کنند تا تغییر شکل هسته فولادی را بتواند کنترل کند ؛ البته هنگامی که فولاد جاری شود ، دیگر کمانش نکرده و اصطلاحا مقاومتی برای مقابله با نیرو بروز نمی دهد که بتن با مقاومت فشاری خود به آن کمک کند و به این ترتیب نیروی وارده جذب فولاد می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">4. غلاف بیرونی فلزی : یک پوشش قوطی شکل فولادی با سختی خمشی مناسب دورتادور بتن قرار می&zwnj;گیرد و حکم تکیه&zwnj;گاه جانبی پیوسته را داشته تا از کمانش جانبی هسته فولادی ممانعت به عمل آید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">این نوع مهاربند در تمام ساختمان&zwnj;هایی که امکان نصب مهاربند در آن&zwnj;ها وجود دارد قابل استفاده می&zwnj;باشد . اتصالات در دسترس نیز برای نصب آن&zwnj;ها بسیار متنوع بوده و مشکلی از این بابت در ساختمان&zwnj;ها با کاربری&zwnj;های گوناگون به&zwnj;وجود نمی&zwnj;آید . همچنین انواع بادبند هشتی(8) ، هفتی (7) ، قطری قرینه ، قطری یک جهته و مدل </span></span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">X</span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> عملکرد خوبی دارند </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="اجزاء-مهاربند" src="/Uploads/Content/20210621-10065051.jpg" style="width: 400px; height: 381px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="نواحی-مهاربند" src="/Uploads/Content/20210621-10061811.jpg" style="width: 400px; height: 222px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="دیاگرام-مهاربند" src="/Uploads/Content/20210621-10065241.jpg" style="width: 400px; height: 578px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ویژگی&zwnj;های مهاربند کمانش&zwnj;تاب</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- ایمنی بیشتر در زلزله نسبت به دیگر مهاربندهای رایج</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- صرفه جویی در مصالح مصرفی اعضاء سازه&zwnj;ای از فونداسیون تا ابعاد ستون</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="ابعد-ستون" src="/Uploads/Content/20210621-11064785.jpg" style="width: 600px; height: 300px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- سرعت در تولید و نصب به دلیل صنعتی و به روز بودن و تنوع اتصالات ؛ و در نتیجه افزایش سرعت اجرای پروژه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- افزایش شکل&zwnj;پذیری سازه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- عدم ایجاد خسارت در قسمت های غیرسازه&zwnj;ای و کاهش خسارت در سایر بخش&zwnj;های سازه به دلیل عدم وقوع کمانش فشاری</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="کاهش-خسارت" src="/Uploads/Content/20210621-11062029.jpg" style="width: 600px; height: 300px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- امکان نصب در انواع سازه&zwnj;ها و ساختمان&zwnj;ها بدون محدودیت در طول مهاربند</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مدل&zwnj;سازی آسان در نرم&zwnj;افزارهای شبیه&zwnj;سازی و امکان طراحی به کمک تحلیل&zwnj;های خطی </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- عدم نیاز به تعویض پس از هر سانحه و زلزله خفیف و در صورت وقوع زلزله شدید ، تعویض و تعمیر آسان و کم&zwnj;هزینه بدون ایجاد اختلال در عملکرد کل سازه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مقاوم در برابر عوامل جوی و شرایط محیطی و عدم نیاز به نگهداری در زمان بهره&zwnj;برداری </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مهاربند-کمانش-ناپذیر" src="/Uploads/Content/20210621-11064921.jpg" style="width: 600px; height: 338px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p>

میراگر و جداگر لرزه‌ای ؛ راهکارهای کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه

میراگر و جداگر لرزه‌ای ؛ راهکارهای کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">استفاده از میراگر و جداساز لرزه&zwnj;ای ، از راهکار&zwnj;های مهم و مؤثر کنترل ارتعاش سازه&zwnj;ها و خنثی کردن بارهای وارده بر ساختمان می&zwnj;باشند . در طول عمر سازه نیروهای زیادی از جهات گوناگون به آن وارد می&zwnj;شود که یکی از مهم ترین آن&zwnj;ها نیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله است . این نیرو&zwnj;ها باعث ارتعاش از قسمت پایه شده و تمایل به جابجا کردن ساختمان دارند ؛ زیرا جهت وارد شدن آن ها متفاوت از جهت طبیعی ایستایی سازه است . از این رو <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2091/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">مقاوم&zwnj;سازی</a> ، بهسازی سازه&zwnj;ها و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2072/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7">طراحی سازه</a> با توجه به کاهش هر چه بیشتر خسارات جانی و مالی ناشی از این قبیل اتفاقات از نکات مهم ساختمان سازی به شمار می&zwnj;رود . همچنین کاهش هزینه&zwnj;های تعمیر و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2038/ بازسازی-خانه">بازسازی</a> مجدد پس از سوانح نیز هدف مهمی است . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در دهه&zwnj;های اخیر در کشور&zwnj;های زلزله خیز طراحی و استفاده از میراگر&zwnj;ها در قسمت&zwnj;های محدودی از سازه مورد اقبال بوده است . جداگر&zwnj;های لرزه&zwnj;ای بخصوص در قسمت پایه ساختمان&zwnj;ها در ترکیب با میراگر&zwnj;ها عملکرد بسیار خوبی دارند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="تاثیر-جداساز" src="/Uploads/Content/20210620-10065007.jpg" style="width: 600px; height: 428px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">انواع روش&zwnj;های کنترل ارتعاشات در سازه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">الف) کنترل فعال</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در سیستم کنترل فعال ارتعاشات ، حین بارگذاری بر روی سازه ، اطلاعاتی از شتاب زمین و وضعیت سازه شامل جابجایی قسمت&zwnj;های مختلف سازه ، سرعت و شتاب در آن و ... توسط سیستمی هوشمند از گیرنده&zwnj;ها به هسته پردازشگر ارسال می&zwnj;شود . در قسمت پردازشگر اطلاعات به دست آمده تحلیل و بررسی شده و میزان و نوع پاسخ مناسب از سمت سازه تعیین و اعمال می&zwnj;شود . به این ترتیب تغییراتی در جرم ، سختی و مشخصات دینامیکی سازه به صورت بهینه ایجاد می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ب) کنترل غیر فعال</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در این سیستم از تجهیزات هوشمند و پردازشگر&zwnj;های نیرو خبری نبوده و در راستای اینکه نیروی کمتری به سازه وارد شود ، از میراگر&zwnj;ها و جداگر&zwnj;های لرزه&zwnj;ای و انواع اتصالات و ... بهره می برند . از این رو تمام لوازمی که در مستهلک کردن نیروی وارده به سازه مؤثر باشند ، در دسته کنترل غیر فعال ارتعاشات قرار می&zwnj;گیرند . هزینه ساخت ، نگهداری و استفاده از سیستم کنترل غیرفعال بسیار کمتر از سیستم فعال بوده و در میزان استقبال از این روش تأثیر قابل توجهی داشته است . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ج) کنترل نیمه فعال</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">این سیستم ترکیبی از دو روش بالا را ارائه می دهد . در واقع به صورت محدود از انرژی خارجی و سیستم کنترلی با استفاده از باتری برای تغییر در مشخصات سازه حین زلزله استفاده می&zwnj;شود . پس انرژی زیادی به سیستم اضافه نشده و تنها مواقع حساس اصلاح حرکت سازه توسط سیستم هوشمند صورت می&zwnj;گیرد.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="سیستم-فعال-غیرفعال" src="/Uploads/Content/20210620-10063284.png" style="width: 600px; height: 288px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ساختمان&zwnj;های معمولی با میرایی کم اغلب می&zwnj;توانند بدون فروپاشی کامل تا حدی ایمنی ساکنان را فراهم کنند اما هزینه تعمیر و مقاوم&zwnj;سازی بسیار زیادی را پس از سانحه به مالکین وارد می&zwnj;کنند و استفاده از تجهیزات غیر فعال و اضافه کردن آن ها به سازه ساختمان ، از آسیب قسمت های اصلی سازه و پیامد&zwnj;های ناگوار آن جلوگیری می&zwnj;کنند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">با توجه به تعریف انجام شده از انواع سیستم&zwnj;ها ، میراگر&zwnj;ها و جداگر&zwnj;ها جزء سیستم&zwnj;های کنترل غیرفعال هستند اما نحوه عملکردشان کمی متفاوت از یکدیگر است . جداسازها انرژی وارد به سازه را هنگام زلزله با استفاده از جدا کردن آن از مؤلفه افقی زمین کاهش می&zwnj;دهند . جداساز&zwnj;ها لایه ای از المان&zwnj;های با سختی جانبی کم را تشکیل می&zwnj;دهند که فرکانس تحریک این لایه خیلی کم تر از فرکانس طبیعی سازه و فرکانس غالب زلزله است . به این صورت ، عمده تغییر شکلِ انتقال یافته از زمین به جداساز&zwnj;ها رسیده و توسط آن&zwnj;ها مستهلک شده و میزان جابجایی کل سازه خیلی کم تر می&zwnj;شود. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">میراگر&zwnj;ها در نقاط محدودی از سازه مثل اتصالات و به عنوان عضوی واسط بین تیر و ستون&zwnj;ها نیروی ارتعاشی را جذب خود کرده و آن را تلف می&zwnj;کند . در واقع هدایت نیرو به سمت این اعضاء راهکار اصلی برای کمتر آسیب دیدن اجزای اصلی است . میراگر&zwnj;های فلزی ظرفیت قابل توجهی برای میرا کرن نیروهای وارده دارند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">پژوهش&zwnj;های فراوانی در راستای عملکرد میراگر و جداگر&zwnj;ها در کشور&zwnj;های زلزله خیز مانند آمریکا ،ژاپن و نیوزلند انجام شده و به شدت مورد استفاده هستند . بهتر است در طراحی سازه در ایران نیز صنعت ساختمان&zwnj;سازی به این مسائل توجه بیشتری نماید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">میراگر&zwnj;ها (</span></span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">Dampers</span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">)</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">عناصری که در قسمت&zwnj;های مختلف سازه مانند اتصالات و ... برای جذب ارتعاشات به خود و سپس اتلاف آن به کار می&zwnj;روند ، میراگر نام دارند . افزایش سختی الاستیک با به کار بردن میراگر&zwnj;ها انجام می&zwnj;شود و تغییر شکل سازه در مناطق تقویت شده بهتر کنترل می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در فلزات خاصیت میرا کردن انرژی بسیار خوب است و چنانچه از میراگر&zwnj;های جاری شونده استفاده شود ، عملکرد بهتر می&zwnj;شود و به میزان قابل توجهی از آسیب دیدگی و تأثیر بر سایر قسمت&zwnj;های سازه جلوگیری می&zwnj;شود . در میراگر&zwnj;های جای شونده تسلیم مصالح تحت نیروهای مختلف محوری ، خمشی ، برشی ، پیچشی یا ترکیبی از این نیرو&zwnj;ها رخ می&zwnj;دهد و توسط تغییر مکان تحریک می&zwnj;شوند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">انواع میراگر&zwnj;ها</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- میراگر&zwnj;های ویسکوز</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">میراگر&zwnj;&zwnj;های ویسکوز از ابتدا مصارف نظامی داشته&zwnj;اند و از اوایل دهه هشتاد میلادی در موارد غیرنظامی نیز به کار رفتند . مکانیزم آن به این صورت است که مایع داخل پیستون (روغن ، سیلیکون و ...) نیروی مقاوم در برابر حرکت برای پیستون ایجاد کرده و انرژی اعمال شده مستهلک می&zwnj;گردد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="ویسکوز" src="/Uploads/Content/20210620-10062351.jpg" style="width: 600px; height: 314px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- میراگر&zwnj;های ویسکو الاستیک</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">این میراگر&zwnj;ها از مواد ویسکوالاستیک بین صفحات فلزی تشکیل شده است . هنگامی که جابه&zwnj;جایی برشی در صفحات فلزی ایجاد می&zwnj;شود ، مواد ویسکوالاستیک تحت تغییر&zwnj;شکل&zwnj;های برشی قرار می&zwnj;گیرند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="ویسکوالاستیک" src="/Uploads/Content/20210620-10065504.jpg" style="width: 600px; height: 370px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- میراگر&zwnj;های جرمی تنظیم شده</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">با استفاده از اجرام متمرکز که توسط فنر از بالای سازه آویزان می&zwnj;شوند ، جذب و کنترل ارتعاش انجام می&zwnj;شود ؛ به این صورت که فرکانس میراگر جرمی را با فرکانس مود اول نوسان سازه و با تحریک در سازه اصلی ، حرکت میراگر در فازی خارج از حرکت سازه متصل به آن تشدید می&zwnj;شود . در نتیجه با ایجاد نیروی اینرسی در جرم میراگر انرژی وارده به سازه مستهلک می&zwnj;گردد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="بدون-میراگز-جرمی" src="/Uploads/Content/20210620-11062653.jpg" style="width: 600px; height: 294px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="با-میراگر-جرمی" src="/Uploads/Content/20210620-11064728.jpg" style="width: 600px; height: 294px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جرم-متمرکز" src="/Uploads/Content/20210620-11061709.jpg" style="width: 600px; height: 338px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جرم-پاندولی" src="/Uploads/Content/20210620-11065600.jpg" style="width: 600px; height: 275px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- میراگر&zwnj;های مایع تنظیم شده</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">عملکرد این میراگر&zwnj;&zwnj;ها&nbsp; مشابه مورد بالا است . مخازن مایع کم عمق در بالای سازه نصب شده و با ایجاد نوسان در آن&zwnj;ها ارتعاشات وارد بر سازه جذب و مستهلک می&zwnj;شوند . فرکانس طبیعی تلاطم مایع با فرکانس ارتعاش غالب سازه هماهنگ می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">اندازه و شکل مخزن ، عمق و لزج بودن مایع ، نسبت جرم مایع به جرم سازه و زبری جداره مخزن از عوامل مؤثر بر رفتار میراگر مایع هستند . کاربرد این میراگر&zwnj;ها غالبا در ساختمان&zwnj;های بلند می&zwnj;باشد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مخزن-مایع-بام" src="/Uploads/Content/20210620-11064877.jpg" style="width: 200px; height: 221px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جزئیات-میراگر-مایع" src="/Uploads/Content/20210620-11062963.jpg" style="width: 500px; height: 274px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- میراگر&zwnj;های فلزی جاری شونده</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در این نوع با استفاده از ظرفیت جذب انرژی مصالح اتلاف بار وارده انجام می شود . این میراگر&zwnj;ها مزایای بسیاری داشته و به همین دلیل استفاده از آن&zwnj;ها روز&zwnj;به&zwnj;روز رو به افزایش است . فلزات به ویژه فولاد خاصیت میرایی بالایی در برخورد با نیرو دارند و هنگامی که به گونه&zwnj;ای طراحی شوند تا برای مقابله با نیرو جاری شوند ( به حد جاری شدن برسند ) قدرت بیشتری برای هدایت نیرو&zwnj;ها به سمت خود و اتلاف آن&zwnj;ها می&zwnj;یابند . این میراگر&zwnj;ها بسیار مقرون به صرفه بوده و در هر منطقه&zwnj;ای به دلیل در دسترس بودن مصالح و تکونولوژی ساخت ، با هزینه مناسبی قابل اجرا هستند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">انواع میراگر فلزی جاری شونده عبارت اند از : میراگر شکافدار ، میراگر مثلثی ، <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2096/مهاربند-کمانش%e2%80%8c-تاب">مهاربند کمانش&zwnj;تاب </a>. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جاری-شونده" src="/Uploads/Content/20210620-11061247.jpg" style="width: 250px; height: 244px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">میراگر تسلیمی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="میراگر-شکافدار" src="/Uploads/Content/20210620-11065718.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">میراگر شکافدار</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="کمانش-تاب" src="/Uploads/Content/20210620-11063085.jpg" style="width: 600px; height: 733px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مهاربند کمانش تاب</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- میراگر&zwnj;های اصطکاکی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">لغزش دو عنصر فلزی روی یکدیگر و اصطکاک بین سطوح آنها قسمتی از انرژی وارد شده را مستهلک می&zwnj;گرداند . انواع مختلفی از میراگر&zwnj;ها مورد&zwnj;استفاده هستند و سه نوع مرسوم آن میراگر اصطکاکی پال ، میراگر اتصال اصطکاکی و میراگر اصطکاکی دورانی می&zwnj;باشد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="میراگر-پال" src="/Uploads/Content/20210620-11061258.jpg" style="width: 400px; height: 266px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">میراگر اصطکاکی پال</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="دورانی" src="/Uploads/Content/20210620-11060882.jpg" style="width: 500px; height: 261px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">میراگر اصطکاکی دورانی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">جداگر&zwnj;های لرزه&zwnj;ای</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">تکیه&zwnj;گاه&zwnj;های ویژه&zwnj;ای برای جدا کردن سازه ساختمان از زمین وجود دارد . این عناصر اصطلاحا جداگر لرزه&zwnj;ای نامیده می&zwnj;شوند ؛ از آن جهت که وظیفه اصلی آن&zwnj;ها کنترل لرزش ناشی بار&zwnj;های جانبی زلزله و باد و ... است . بهترین مکان برای تعبیه آن&zwnj;ها حد فاصل زمین و سازه است . این المان&zwnj;ها پیشینه تاریخی نیز دارند . افراد براساس تجربه زیست در خانه&zwnj;های قدیمی چوبی از تنه&zwnj;های درختان روی کرسی&zwnj;چینی استفاده می کردن و به این ترتیب با وارد شدن نیرو به سازه خانه&zwnj;شان ، چوب&zwnj;های گرد شروع به حرکتی آرام می&zwnj;کرده و کل خانه روی آن با حداقل آسیب جابجا می&zwnj;شده تا تکان&zwnj;ها تمام شوند . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="تاریخچه" src="/Uploads/Content/20210620-11064003.png" style="width: 300px; height: 210px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">جداساز&zwnj;ها سختی قائم زیاد و سختی جانبی کمی دارند . نیرو&zwnj;های ثقلی وارده با استفاده از سختی قائم آن به زمین منتقل شده و بار&zwnj;های جانبی که از زمین به جداگر وارد می&zwnj;شود ، طی فرآیند طولانی شدن دوره تناوب نوسانی سازه ، اثر تخریبی خود را از دست داده و بخشی از این مؤلفه&zwnj;های افقی از بین رفته و سپس از جداگر وارد سازه اصلی می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">انواع جداگر&zwnj;&zwnj;های لرزه&zwnj;ای</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- جداساز&zwnj;های الاستومری طبیعی با میرایی کم</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در این نوع میراگر ، لایه&zwnj;های فولادی بالا و پایین لایه لاستیکی قرار می&zwnj;گیرند.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جداساز-الاستومری-1" src="/Uploads/Content/20210620-11060086.jpg" style="width: 600px; height: 338px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- جداساز&zwnj;های الاستومری طبیعی با میرایی بالا</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در این نوع میراگر ، از انواع الاستومر با میرایی بالاتری در ترکیب با ورقه فولادی استفاده شده است .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جداساز-الاستومری-2" src="/Uploads/Content/20210620-11063328.jpg" style="width: 300px; height: 191px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- جداساز&zwnj;های با هسته سربی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در این نوع میراگر ، در میان لایه&zwnj;های لاستیکی و فولادی هسته&zwnj;ای سربی قرار گرفته که در اثر نیرو&zwnj;های جانبی به حد جاری شدن می رسد . اولین بار در 1975 به کار گرفته شد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جداگر-هسته‌ای" src="/Uploads/Content/20210620-11060254.jpg" style="width: 600px; height: 338px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- جداساز&zwnj;های اصطکاکی پاندولی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">این جداساز شامل دو قطعه خارجی که از بیرون مسطح و از داخل مقعر و محدب هستند ، تشکیل شده است . بین این دو لایه یک مفصل لغزنده وجود داشته که هنگام وارد شدن نیروی زلزله بین دو صفحه در محدوده معین حرکت کرده و انرژی را مستهلک می&zwnj;کند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جداساز-پاندولی-1" src="/Uploads/Content/20210620-11064018.jpg" style="width: 300px; height: 299px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="جداساز-پاندولی-2" src="/Uploads/Content/20210620-11060106.png" style="width: 500px; height: 314px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p>

برچسب ها

#برگه مجری،مجری ذیصلاح،مهندس مجری،لیست مهندس های مجری،معرفی مهندس مجری،قیمت مهندس مجری، #سوله صنعتی طراحی سوله طراحی صنعتی طراحی سوله ارزان طراحی سوله صنعتی نقشه سوله طراحی سازه سوله طراحی تاسیسات #سوله صنعتی , طراحی سوله , طراحی صنعتی , طراحی سوله ارزان , طراحی سوله صنعتی , نقشه سوله , طراحی سازه سوله , طراحی تاسیسات عرشه فولادی , ابعاد استاندارد نکات اجرایی سوله , مشخصات فنی سوله , سوله قاب های اصلی #اخذ جواز,استحکام بنا,بازسازی,تغییر کاربری,اضافه اشکوب,تعویض مهندس ناظر,برگه استحکام بنا ,فرم گواهی استحکام بنا,حق الزحمه استحکام بنا ،ستحکام بنا , حق الزحمه استحکام بنا , دانلود برگه استحکام بنا , نمونه فرم استحکام بنا , استحکام بنای مهد کودک ، استحکام بنا , استحکام بنای مدرسه ، دانلود فرم استحکام بنا تهران , فرم استحکام بنا شهرداری تهران ،استحکام بنا نوسازی مدارس ، استحکام بنا سوله ، استحکام بنای بهزیستی ، # آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران #نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر تشریح شد

پر بازدید

test

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

test

دانلود فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان

فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان