نام شرکت رشته پایه تا 500 متر تا 1000 متر تا 2000 متر 2000 به بالا
شرکت مهندسي ساختماني دژار کومه اجرا
شرکت ايده بناي عرش اجرا
	شرکت دژگستران ورنا اجرا
شرکت مجري دامون کهن اجرا
شرکت عمارت پايدار پژمان اجرا
	شرکت نوين سازه ماکان بند اجرا
شرکت بهسازان شالوده افق اجرا
	شرکت مهندسي آذين کاران روشان اجرا
شرکت آژيراک طرح پي اجرا
	شرکت تلان سازه اجرا
پيوند آرمه اجرا
سازه ثمين آکام اجرا
شرکت اريکه گستر تچر اجرا
شرکت حرکت نرم فلات تتيس اجرا
شرکت عمران ايده آرون اجرا
شرکت عرشيا سازان انديشه کوهسارالبرز اجرا
شرکت اشل نقش آفرينان برتر اجرا
شرکت کشت و صنعت سازه بهاره اجرا
شرکت کيميا گران ساختمان زينو اجرا
اجرا