ورود/ثبت نام(current)

جستجو فورم ها

جستجو بر اساس :
پربازدید جدید ترین قدیمی ترین داغ ترین

بخش بندی : پایانکار

عنوان : دانلود فرم پایانکار آپارتمانی

توضیحات : فرم پایان کار آپارتمانی که این فرم را باید در دفتر خدمات الکترونیک شهر پر کرده و پس از تشکیل پرونده پایان کار آپارتمانی مراحل و گردشکار از پایان کار به چرخه می افتد .

بیشتر و دانلود

بخش بندی : حقوقی

عنوان : فرم تغییر و تمدید پروانه اشتغال به کار حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : حقوقی

عنوان : فرم سوابق کاری شرکت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : حقوقی

عنوان : کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : حقوقی

عنوان : دانلود فرم ارزیابی سوابق حرفه ای سازنده

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : حقوقی

عنوان : دانلود فرم خوداظهاری شخص حقوقی طراحی نظارت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : حقوقی

عنوان : دانلود فرم خود اظهاری سازنده حقوقی

توضیحات : شرکت های مجری در فرم خود اظهاری سازنده حقوقی اعلام مینمایند که چه مقدار پروژه مجری در کدام شهر ها اخذ نموده اند .

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم جدول بنا یا گزارش ناظر

توضیحات : مهندسین ناظر برای گزارش زدن پروژه ها دارای یک فرم جدول بنا یا همان فرم گزارش ناظر هستند که در این فرم تایتل بنای موجود و مجاز است و در قسمت پایین توضیحات مهندس درج میشود.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم جدول بنا صفحه دوم

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم اتمام عملیات ساختمانی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم برگ تعهد نظارت معماری

توضیحات : ناظر معماری از اعضای پروانه اشتغال به کار دار نظام مهندسی میباشند و وظیفه ایشان با ناظر سازه متفاوت است. مثلا ناظر معماری وظیفه نظارت بر اجرای پلان ساختمان و اجرای نمای طراحی شده و مورد تایید شهرداری است.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم تعهد نظارت سازه

توضیحات : برگه تعهد نظارت سازه یانظارت تک رشته همان مهندس ناظر رشته عمران است که توسط سازمان نظام مهندسی به صورت رندوم به کارفرما ارجاع و معرفی میشود.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم تعهد نظارت برق

توضیحات : مهندس ناظر برق شخصی حقیقی یا حقوقی ( شرکت مشاور طراح ناظر ) است که از سوی نظام مهندسی به صورت تصادفی رندومی به مالکان معرفی میشوند .

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم تعهد نظارت مکانیک

توضیحات : مهندس ناظر مکانیک یا همان ناظر تاسیسات مکانیک شخصی حقیقی یا حقوقی ( شرکت مشاور طراح ناظر ) است که یه صورت تصادفی از سازرمان نظام مهندسی به مالکان ارجاع میشود

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم اتمام عملیات ساختمانی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم استحکام و تعهد نظارت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم تعهد نظارت سازه

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم تعهد نظارت معماری

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم تعهد نظارت تاسیسات برقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم تعهد نظارت مکانیک

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : دانلود فرم استحکام نوسازی مدارس

توضیحات : دانلود فرم استحکام نوسازی مدارس

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های نظارت

عنوان : گزارش شروع عملیات ساختمانی

توضیحات :گزارش شروع عملیات ساختمانی باید توسط ناظر ساختمان در کارتابل مهندس سامانه شهرداری ثبت شود و دیگر فرم های شروع عملیات ساختمانی به صورت فرم دیجیتال در کارتابل مهندس ارایه شده است.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : كاربرگ در خواست صدور پروانه اشتغال به كارمهندسي ( براي اولين بار)

توضیحات : مهندسانی که پس از قبولی در آزمون نظام مهندسی درخواست صدور پروانه اششتغال را دارند باید فرم کاربرگ درخواست پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار را تنظیم نموده و به نظام مهندسی ساختمان استان تحویل نمایند.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم مشخصات شخص حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم خود اظهاری شخص حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم درج مشخصات و نمونه امضای مهندس

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود تغییر نشانی اشخاص حقیقی

توضیحات : مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی اگر محل سکونت خود را تغییر دهند یا بخواهند آدرس پشت پروانه خود را تغییر دهند با این فرم به واحد عضویت نظام مهندسی حضور به عمل میاورند.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم درخواست انتقال اشخاص حقیقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم تعویض و ارتقای پایه پروانه اشتغال

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم صدور پروانه اشتغال به کار

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : دانلود فرم گواهی اشتغال به کار و سابقه از نظام

توضیحات :فرم اشتغال به کار نظام مهندسی تهران

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : فرم خود اظهاری

توضیحات : مهندس حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی جهت عضویت در شرکت های حقوقی مشاور و مجری پس از مراحل ثبت شرکت ها نیاز به خوداظهاری در سازمان نظام مهندسی میباشد. که کعمولا در بعضی از روز های هفته انجام میپذیرد.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : فرم خود اظهاری جهت ورود اشخاص حقوقی

توضیحات : ارائه فرم خود اظهاری جهت ورود اشخاص حقوقی به صف ارجاع نظارت

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : شیوه نامه صدور،تمدید و ارتقا پایه مهندس

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : فرم ارتقاع پروانه اشغال به کار مهندسی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : اعلام درج مشخصات و نمونه مهر و امضاي اعضاء

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : درخواست انتقال عضويت اشخاص حقیقی به سازمان نظام مهنذسی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : تغییر نشانی اشخاص حقیقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : درخواست احراز صالحیت سازنده حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : كاربرگ سوابق كاري شركت/مؤسسه

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : ارزیابی توان مالی ،امکانات وتجهیزات سازنده حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : ارزيابي سوابق حرفهاي سازنده

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : امتیازبندی پایه پروانه اشتغال در سازندگان

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : خود اظهاري سازنذه حقيقي در خصوص مشخصات محل، تجهيزات و امکانات

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : كاربرگ خود اظهاري جهت صذور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : ارزیابی مطلوبیت کارهای انجام شده و عملکرد موفق درکارهای قبلی سازنده حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي-نظارت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : كاربرگ خود اظهاري جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : خود اظهاري مدير عامل/مسئول واحد فني در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : خوداظهاری سازنده حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : کاربرگ سوابق كاري شركت/مؤسسه

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : خود اظهاري سازنده حقيقي در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : درخواست احراز صلاحیت سازنده حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : درخواست احراز صلاحیت سازنده حقوقی (پیمان مدیریت)

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : واحدعضویت و صدور پروانه

عنوان : مشخصات متقاضی احرازصلاحیت سازنده حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : تمدید پروانه اشتغال

عنوان : فرم تمدید پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی

توضیحات : مهندسان هر 3 سال یکبار باید پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی را تمدید ننمایند . و این پروسه نیاز به مدارک متنوع دارد . مثلا مفاصا حساب مالیات و 2 قطعه عکس جدید 6*4 و فرم های تمدید پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی و ثبت یاز به تمدید پروانه اشتغال به کار در سامانه سپامک و... است.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : كاربرگ اطلاعات و درخواست عضويت شخص حقوقی

عنوان : کاربرگ اطلاعات و درخواست ع عضویت شخص حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ارزیابی توان مالی ،امکانات وتجهیزات سازنده حقوقی

عنوان : ارزیابی توان مالی ،امکانات وتجهیزات سازنده حقوقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ارزيابي سوابق حرفه‌اي سازنده

عنوان : ارزيابي سوابق حرفه‌اي سازنده

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : نظام مهندسی

عنوان : جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی در سال 9911 -استان تهران

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : نظام مهندسی

عنوان : امتیاز بندی شرکت های مجری

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : نظام مهندسی

عنوان : درخواست صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي-نظارت

توضیحات : شرکت های مشاور طراح ناظر عضو نظام مهندسی جهت صدور پروانه اشتغال به کار شرکت نیاز به تهیه و تنظیم یک سری از فرم های ثبت شرکت در نظام مهندسی دارند که پس از تهیه آن را به سازمان نظام مهندسی استاد تحویل میدهند.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مجری

عنوان : درخواست احراز صلاحیت مهندس سازنده

توضیحات : مهندس مجری جهت اخذ پذوانه اشتغال به کار اجرا پس از قبولی در آزمون باید یکسری فرم ها را پر موده و در سازمان نظام مهندسی تسلیم نماید.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : اموزش

عنوان : فرم درخواست تدریس مهندسان نظام مهندسی

توضیحات : چک لیست ارزیابی داوطلبین تدریس دوره‌های آموزشی غیراجباری نظام مهندسی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : اموزش

عنوان : دوره‌های مورد انتخاب تدریس

توضیحات : دوره‌های مصوب جذب مدرس دارای صلاحیت

بیشتر و دانلود

بخش بندی : اموزش

عنوان : فرم ثبت اطلاعات فردی جهت درخواست تدریس دوره

توضیحات : فرم ثبت اطلاعات فردی جهت درخواست تدریس دوره

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم ورود نمایشگاه آثار هنری مهندسان

عنوان : فرم ثبت‌نام نمایشگاه آثار هنری

توضیحات : مهلت ارسال 11 بهمن

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مسابقه طراحی فضای خلاق

عنوان : موقعیت و توپوگرافی

توضیحات : سایت پلان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مسابقه طراحی فضای خلاق

عنوان : نقشه ساختمان و فضای خالی

توضیحات : نقشه کلی طرح

بیشتر و دانلود

بخش بندی : نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مجلس شورای اسلامی

عنوان : نامه سازمان نظام مهندسی به مجلس شورای اسلامی

توضیحات : طرح ایرادات پیش نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه شده در وزارت راه و شهرسازی

عنوان : لایحه

توضیحات : لایحه پیشنهادی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم نیازسنجی

عنوان : فرم نیازسنجی

توضیحات : فرم نیازسنجی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان : فرم شماره 1

توضیحات : فرم1

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان : فرم شماره 2

توضیحات : فرم 2

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان : فرم شماره3

توضیحات : فرم 3

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان : بخشنامه تعارض منافع

توضیحات : بخشنامه تعارض منافع

بیشتر و دانلود

بخش بندی : شمارش آرا نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی

عنوان : آرای انتخابات

توضیحات : شمارش آرا

بیشتر و دانلود

بخش بندی :

عنوان : دانلود فرم درخواست ناظر پروژه های انتخابی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی :

عنوان : ارزیابی مهندس مجری

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی :

عنوان : درخواست احراز صلاحیت سازنده حقیقی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی :

عنوان : قانون نظام مهندسی

توضیحات : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اولین بار در سال 1373 تصویب شد.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های دفتر خدمات

عنوان : دانلود فرم درخواست مالک

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های دفتر خدمات

عنوان : دانلود فرم ثبت شماره امضای مهندس

توضیحات :فرم ثبت شماره امضای مهندس خقیقی در دفاتر خدمات

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های دفتر خدمات

عنوان : دانلود فرم پروانه ساخت

توضیحات :صدور پرواه ساخت نیاز به فرم هایی است که مالک باید آن را در دفاتر خدمات الکترونیک پر کنند و ثبت نمایند.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم تعویض ناظر

عنوان : دانلود فرم تعویض ناظر

توضیحات : تعویض ناظر مستلزم ارائه فرم تعیض ناظر در دفتر خدمات الکترونیک شهر است . فرم تعویض ناظر یا همان فرم سه امضا که در آن باید گواهی امضای ناظر قدیم و ناظر جدید و خود مالک باشد

بیشتر و دانلود

بخش بندی : تشکیل پرونده

عنوان : تشکیل پرونده

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : پایانکار

عنوان : دانلود فرم استحکام و تعهد نظارت

توضیحات : استحکام بنا یا برگه استحکام بنا فرمی است که شهرداری ها برای گردشکار پایان کار در مرحله پیش نویس پرونده از مالکین درخواست میکنند. تایید استحکام بنا به منزله تایید سازه ساختمان و المان های سازه ای است . مهندس ناظری که استحکام را تایید میکند باید صلاحیت طراحی سازه نیز داشته باشد.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : پایانکار

عنوان : تشکیل پرونده پایان کار

توضیحات :اخذ پایان کار ساختمانی و آپارتمانی مستلزم تشکیل پرونده پایان کار در دفتر خدمات الکترونیک شهر است که پس از پر کردن فرم تشکیل پرونده پایانکار شروع میشود.

بیشتر و دانلود

بخش بندی : فرم های دفتر خدمات

عنوان : تشکیل پرونده اخذ دستور نقشه

توضیحات :برای اخذ پروانه ساخت خانه ابتدا باید در دفتر خدمات الکترونیک شهر تشکیل پرونده داده و پس از بازدید و مراحل گردشکار دستور نقشه و صدور آن می توان به مرحله رسید نقشه رسید.

بیشتر و دانلود