اخبار

بیشتر
برگزاری جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران

برگزاری جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران

5/2/1400

به گزارش مهندسان شهر:

برای برسی مشکلات مالیاتی اعضا سازمان نظام مهندسی برگزار شد

در ادامه با همراه باشید تا درمورد سخنرانی ها و افراد حاضر در جلسه صحبت کنیم

جلسه بررسی مشکلات مالیاتی اعضا سازمان نظام مهندسی با حضور آقای دکتر نیک طلب نماینده وزارت راه و شهرسازی، آقای مهندس بصیری پور نماینده اداره کل راه  و شهرسازی آقای ابراهیمی معاونت حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران، آقای شیخ کریمی معاونت اجرائی و فناوری اطلاعات امور مالیاتی شهر و استان تهران، نماینده شاکیان آقای مهندس سیاوش رضایی و خانم مهندس رادمهر عضو هیات مدیره و شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی برگزار گردید در جلسه مذکور مشکل جمعی از اعضای سازمان در خصوص مسائل مالیاتی مربوط به اعضای حقوقی بررسی شد.
در ابتدای جلسه الهه رادمهر عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی به بیان اقدامات سازمان نظام مهندسی در زمینه آموزش‌های مالیاتی و خدمات شورای مالیاتی سازمان به اعضا پرداختند. سپس نماینده شاکیان سیاوش رضائی به بیان مشکل خود و همکارانشان در خصوص اعلام اطلاعات اعضای حقوقی به اداره مالیات جهت جلوگیری از کتمان درآمد این اعضا پرداختند و بیان کردند با اعلام کلیه کارکرد اعضا به ادارات مالیات از جمله عملکرد طراحی می‌توان گامی به سوی حقیقی شدن تعرفه‌ها برداشت.
شیخ کریمی معاونت اجرائی و فناوری اطلاعات امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان این نکته که سازمان امور مالیاتی در حال تهیه نرم افزاری جهت ساماندهی به اطلاعات مالی مودیان می‌باشد، ادامه داد در این سامانه اطلاعات مالی مودیان که توسط سایر ارگان‌ها و سازمان ها به امور مالیاتی ارسال میگردد، به صورت برخط قابل مشاهده برای ممیزین و سازمان امور مالیاتی خواهد بود، که این امر ضمن بررسی دقیق تر مالیات مودیان کمک شایانی به کاهش مراجعات حضوری آنها و انجام استعلامات مربوطه که تاکنون به صورت دستی انجام می‌گردیده، خواهد کرد. وی ادامه داد  با دسترسی کامل تر ممیزین در حوزه‌های مالیاتی به اطلاعات مالی و کارکرد افراد اشتباهات محاسباتی مالیات و گمانه زنی‌ها در خصوص محاسبه میزان مالیات نیز کاهش می‌یابد که به طبع آن شکایات مطرح شده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و نارضایتی مراجعین نیز کمتر خواهد شد.
در پایان جلسه الهه رادمهر عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی با بیان این نکته که سازمان از سال 1398 تاکنون مکاتبات بسیاری درخصوص الکترونیکی شدن صدور گواهی ماده 186 نموده و با توجه به اینکه در شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا لزوم انجام این پروسه بیش از پیش احساس می‌شود خواستار همکاری هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی با نظام مهندسی ساختمان در جهت تسریع فرآیند مذکور و برداشتن موانع موجود شد.

نظرات شما

  • ارسال