اخبار

بیشتر
تحولات بازار مسکن شهر تهران طی سال‌های ۱۳۹۹- ۱۳۹۴

تحولات بازار مسکن شهر تهران طی سال‌های ۱۳۹۹- ۱۳۹۴

28/1/1400

به گزارش مهندسان شهر:

روند نزولی تعداد معاملات واحد مسکونی شهر تهران که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، همچنان ادامه یافته و در سال ۱۳۹۹ به ۸۳.۳ هزار واحد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ با کاهش ۰.۳ درصدی همراه بوده است.

طی سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات در طول ماه‌های مختلف در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ متفاوت بوده و بیشترین افزایش در شهریور ۱۳۹۹ (۲۰۳.۷درصد) صورت گرفته است.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده که افزایش ۸۰.۳ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است.

به طور کلی در طول سال ۱۳۹۹ در کلیه ماه‌ها متوسط قیمت هر واحد مسکونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته که بیشترین آن (۱۱۸درصد) در آبان سال مذکور رخ داده است./معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران

نظرات شما

  • ارسال