اخبار

بیشتر
15 هزارساختمان تهران روی گسل زلزله قرار دارند

15 هزارساختمان تهران روی گسل زلزله قرار دارند

28/1/1400

به گزارش مهندسان شهر:

تاخیر در وقوع زلزله تهران، باعث تشدید آن می شود
 15 هزارساختمان تهران روی گسل زلزله قرار دارند


بر اساس آخرین برآوردهایی که ما در مورد حریم گسل های تهران انجام دادیم و یک کار مطالعاتی جدید است، حدود 15 هزار پلاک ساختمانی، روی گسل های شهر تهران ساخته شده.

از آن مهم تر این است که 255 مرکز با درجه اهمیت بسیار بالا، روی گسل های تهران احداث شده اند. از طرفی، عمده برج های ساختمانی تهران در مناطق یک و 22 شهرداری تهران بوده و حدود 100 برج بالای 12 طبقه، دقیقاً روی گسل احداث شده اند.

علت این نوع ساخت و سازها، واضح است. اساساً مرز بین کوه و دشت، گسل هست و این حالت در شمال تهران، شمال تبریز و جنوب مشهد، وجود دارد. معمولاً دامنه ارتفاعات، مناطق خوش آب و هوای شهرها هستند.

در جایی که گسل ها درحوزه های شهری امتداد دارند، جزو مناطق گران قیمت محسوب می شوند. در این نوع مناطق، برج سازی و بلند مرتبه سازی، توجیه اقتصادی پیدا می کند چون ارزش ملک آن بالا است.

این که در چند صد سال در حوزه شهری فعلی تهران یعنی کلانشهر تهران، زلزله ای رخ نداده، می تواند به معنای تجمع انرژی و رخداد حوادث بزرگتر هم باشد. اتفاقاً هر چقدر دوره بازگشت زلزله نسبت به دوره معمول خودش طولانی تر شود، نگرانی های ما بیش تر است.

این وضع وقوع زلزله های کوچک، نشان می دهد که ما هنوز به مرحله شکستکی لایه های زمین و بروز زلزله نرسیده ایم و البته هر چه زلزله، دیر اتفاق بیفتد، بعداً زلزله های بزرگ اتفاق خواهد افتاد.

نظرات شما

  • ارسال