اخبار

بیشتر
فعالیت شبانه ساختمانی ممنوع می شود

فعالیت شبانه ساختمانی ممنوع می شود

28/1/1400

به گزارش مهندسان شهر:

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: به منظور رعایت حقوق شهروندان مجاورکارگاه‌های ساختمانی وکاهش آثار نامطلوب ناشی از عملیات ساختمانی، شهرداری تهران مکلف شد تا نسبت به تعیین روزکاری و ساعات کارگاه ساختمانی برای گروه‌های مختلف ساختمانی اقدام کند.
🖊سالاری در خصوص این طرح اظهار داشت: ماده یکم این طرح در راستای اجرای بند12-2-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان صدور مجوزهای لازم برای مواردی از جمله تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبارکردن مصالح، استقرار ماشین‌آلات ساختمانی و یا انجام عملیات ساختمانی که موجب مسدود یا محدود شدن موقت پیاده‌رو یا معابر و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی می‌شود برای مدت معین را پیش بینی کرده است.
🖊وی ادامه داد: در ماده دوم طرح نیز متقاضی صدور پروانه ساختمان‌های گروه (ج) که بزرگ مقیاس 6 تا 10 طبقه و مساحت 2 تا 5 هزار متر مربعی وگروه (د) یعنی ساختمان‌های بیش 10 طبقه و بیش از 5 هزار متر مربع ملزم به ارایه طرح تجهیزکارگاه ساختمانی(شامل نقشه حصار کارگاهی) و برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه به شهرداری شده اند که مبنای نظارت توسط شهرداری ناحیه مربوطه قرار می گیرد.
🖊رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر اینکه استفاده از فضای پیاده‌رو به عنوان محل تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی که موجب اشغال موقت پیاده‌رو یا معابر و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی می‌گردد مبتنی بر درخواست مالک خواهد بود گفت: استفاده محدود و موقت از پیاده‌رو و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی حداکثر تا50 درصد پیاده‌رو مشروط برآن که بیش از 2 متر از عرض پیاده‌رو اشغال نگردد خواهد بود ضمن اینکه مالکان مکلف به رعایت کلیه الزامات ایمنی مندرج در مباحث مقررات ملی ساختمان می باشند.

نظرات شما

  • ارسال