اخبار

بیشتر
خانه های زیر میلیارد تهران کجاست؟

خانه های زیر میلیارد تهران کجاست؟

26/1/1400

به گزارش مهندسان شهر:

قیمت خانه در تهران به قدری بالا رفته که کمتر جایی در  میتوان با کمتر از 1 میلیاد تومن خانه خرید

قیمت خانه در بیشتر محله ها بالای 1 و حتی 2 میلیاد تومنه

نظرات شما

  • ارسال