کد خبر : 8579 تاریخ انتشار : 1401/1/18 13287
تعرفه خدمات مهندسی 1401

تعرفه خدمات مهندسی 1401

تعرفه نظام مهندسی سال ۱۴۰۲

مهندسان شهر : با اعلام هزینه ساخت ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، امروز 18 فروردین ماه 1401 جدول تعرفه خدمات مهندسی انتشار یافت.

دکتر حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی چند روز قبل جدول هزینه ساخت را منتشر و از هیأت مدیره سازمان درخواست ارائه تعرفه خدمات مهندسی مبتنی بر آن را اعلام کرده بود.

قیمت حقوقی کردن پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی سال ۱۴۰۲ نیز براساس حقوق سالیانه کیلیک کنید

مهندسان شهر

برچسب ها

شبکه های اجتماعی

نظرات شما

تعرفه نظام مهندسی سال ۱۴۰۱

اخبار مرتبط