رضا  مجد

رضا مجد

رشته رتبه
طراحی نظارت
معمار 2 2

متاسفانه شما شارژ کافی برای نمایش اطلاعات تماس ندارید.

اکانت خود را شارژ کنید

سلام طراح مشاور معمار در زمینه طراحی ساختمان از دستور نقشه تا جواز